Verksamhet

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf främjar etik inom idrotten tillsammans med sina partner. Visionen är att idrotten i Finland i framtiden är en föregångare inom etik. FCEI:s uppgifter är antidopingverksamhet, bekämpning av tävlingsmanipulation, främjande av publiksäkerhet och -trivsel samt aktuella etiska frågor i idrotten. För närvarande är den viktigaste aktuella utmaningen olämpligt uppträdande i idrotten. FCEI:s verksamhet styrs av värderingarna tillförlitligt, rättvist och tillsammans. 

FCEI har som mål att garantera alla en likvärdig rätt till etiskt hållbar idrott i samarbete med olika aktörer. Syftet med verksamheten är att försvara ren idrott, trygghet och rättvist spel, förbättra idrottens rykte, skydda idrottsaktörer, förstärka etik inom idrott och garantera rättvisa och ärlighet inom idrott. FCEI agerar på ett övergripande och fördomsfritt sätt med olika samhällsaktörer. Med informationsutbyte och samarbete utvecklar det nya verksamhetsformer och lösningsmodeller genom gemensam kompetens för motions- och idrottskulturen och andra samhällsområden. 

FCEI:s uppgifter

FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. Dessutom förstärker FCEI etik inom idrotten i samarbete med andra aktörer och stimulerar och deltar aktivt i debatter. 

FCEI, för att förverkliga sitt syfte:

  • Verkar som en samarbetsaktör. Samarbetsuppgiften omfattar främjande av diskussion, myndighetssamarbete, lyssnande på andra samhällsaktörers åsikter, aktivt deltagande i nationella och internationella samarbetsnätverk samt skapande och utveckling av nätverk.
  • Övervakar och kontrollerar iakttagande av regelverk och standarder samt utarbetar i samarbete med andra aktörer verksamhetsmodeller, anvisningar.
  • Påverkar och tar ställning till nationell och internationell etisk verksamhet samt nationell lagstiftning och myndighetstolkningar.
  • Producerar kommunikation, utbildning, undersökningar och utredningar som stöder dessa syften.
  • Genomför utredning som stöder disciplin

Medlemmar och finansiering

FCEI är en allmännyttig sammanslutning som i huvudsak får sin finansiering genom tipsvinstmedel som undervisnings- och kulturministeriet beviljar. År 2021 uppgår FCEI:s statsunderstöd till 3,22 miljoner euro.

FCEI har fyra medlemmar:

•    Finlands Olympiska Kommitté rf,

•    Finlands Paralympiska Kommitté rf,

•    Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening rf,

•    Finska staten, som företräds av undervisnings- och kulturministeriet.

SUEK logo

Strategi

FCEI:s vision: Den etiska verksamheten inom den finska idrotten är ett nationellt och internationellt exempel på försvarande av rättvist spel

Lue lisää