Strategi

FCEI:s verksamhet styrs av strategin för 2022–2025.

Mission

FCEI har som mål att garantera alla en likvärdig rätt till etiskt hållbar idrott i Vi främjar etik inom idrotten tillsammans med våra partner.

Vision

Idrotten i Finland är en föregångare inom etik.

Värderingar

Tillförlitligt

  • Vi är starka experter och sköter våra uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Vi respekterar och följer gemensamma regler och avtal. Vi agerar på ett öppet sätt och iakttar fullständig tystnadsplikt i frågor som kräver det. Vi vill föregå med gott exempel när det gäller ansvarsfull verksamhet.

rättvist

  • Vi behandlar alla lika och bemöter människor fördomsfritt och med respekt. Vi är omutliga, opartiska och oberoende.

tillsammans

  • Vi respekterar, uppskattar och lyssnar på våra intressegrupper. Vi engagerar oss och önskar att även andra engagerar sig i det gemensamma arbetet med att stärka idrottens etik. Vi samarbetar på ett öppet sätt. Vi är lättillgängliga, modiga och uppmuntrande. Vi är en viktig och central del av idrottsrörelsen.

FCEI:s uppgifter

I strategin har följande fastställts som FCEI:s uppgifter:

  • antidopingverksamhet
  • bekämpning av tävlingsmanipulation
  • läktarsäkerhet och -trivsel
  • aktuella etiska teman

För varje uppgift har man definierat egna mål och åtgärder för att de förverkligas. Mål och åtgärder preciseras årligen i verksamhetsplanen och budgeten. Framskridande i enlighet med målen som preciseras i strategin utvärderas regelbundet.