Tuomari jalkapallokentän reunalla

Tävlingsmanipulation

FCEI försvarar idrottsreglerna och principerna för rättvist spel samt ansvarar för sin del för att statsfördraget om bekämpning av tävlingsmanipulation verkställs i Finland. FCEI hjälper myndigheterna att bekämpa brottslighet i anslutning till tävlingsmanipulation.

Kaksi amerikkalaisen jalkapallonpelaajaa

Tävlingsmanipulation

Med tävlingsmanipulation avses överenskommelser, åtgärder eller försummelser, med vilka man försöker påverka idrottstävlingens resultat eller gång genom att eliminera det oförutsägbara som hör till en idrottstävling på så sätt att man med detta uppnår en orimlig fördel för sig själv eller andra. I de flesta fall handlar tävlingsmanipulation om pengar.

Kahvakuulia tekonurmella

Anvisningar vid tävlingsmanipulationsfall

Tävlingsmanipulation är inte alltid ett straffbart brott enligt strafflagen, om till exempel den manipulation som utförts endast har syftat till idrottslig framgång. I detta fall kommer det disciplinära systemet inom idrotten att ansvara för påföljden för överträdelsen. Specialidrottsförbund och idrottsorganisationer måste i sin verksamhet ta hänsyn till vissa aspekter när det gäller tävlingsmanipulation. 

Lägesbild gällande tävlingsmanipulation

Syftet med den nationella lägesbilden av tävlingsmanipulation är att identifiera de risker och sårbarheter som gäller inom den finska idrotten och som är centrala för kampen mot tävlingsmanipulation.

Tuomarit ja toimitsijat kentän laidalla

Bekämpningsprogram för tävlingsmanipulation

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI samordnar programmet för Rättvis tävling som en del av programmet för ansvarsfullhet för hela Finlands idrottsgemenskap. Programhelheten för Rättvis tävling omfattar Antidopingprogrammet och Bekämpningsprogrammet för tävlingsmanipulation.

Lähikuva uimalaseista

Europarådets konvention

Enligt Macolinkonventionen ska offentliga myndigheter samarbeta med idrottsorganisationer, vadhållningsoperatörer och tävlingsarrangörer för att förhindra, upptäcka och bestraffa manipulation av idrottstävlingar.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.