Tuomari jalkapallokentän reunalla

Tävlingsmanipulation

FCEI försvarar idrottsreglerna och principerna för rättvist spel samt ansvarar för sin del för att statsfördraget om bekämpning av tävlingsmanipulation verkställs i Finland. FCEI hjälper myndigheterna att bekämpa brottslighet i anslutning till tävlingsmanipulation.

Kaksi amerikkalaisen jalkapallonpelaajaa

Tävlingsmanipulation

Med tävlingsmanipulation avses överenskommelser, åtgärder eller försummelser, med vilka man försöker påverka idrottstävlingens resultat eller gång genom att eliminera det oförutsägbara som hör till en idrottstävling på så sätt att man med detta uppnår en orimlig fördel för sig själv eller andra. I de flesta fall handlar tävlingsmanipulation om pengar.

Kahvakuulia tekonurmella

Anvisningar

Tävlingsmanipulation är inte alltid ett straffbart brott enligt strafflagen, om till exempel den manipulation som utförts endast har syftat till idrottslig framgång. I detta fall kommer det disciplinära systemet inom idrotten att ansvara för påföljden för överträdelsen.

Lägesbild gällande tävlingsmanipulation

Syftet med den nationella lägesbilden av tävlingsmanipulation är att identifiera de risker och sårbarheter som gäller inom den finska idrotten och som är centrala för kampen mot tävlingsmanipulation.

Bekämpningsprogram mot tävlingsmanipulation för idrottsorganisationerna

Idrottsorganisationernas bekämpningsprogram mot tävlingsmanipulation är ett starkt ställningstagande samt ett offentligt redskap för hederlig tävling. Programmen inspirerar till och befäster en antitävlingsmanipulationsverksamhet av hög kvalitet.

Lähikuva uimalaseista

Europarådets konvention

Enligt Macolinkonventionen ska offentliga myndigheter samarbeta med idrottsorganisationer, vadhållningsoperatörer och tävlingsarrangörer för att förhindra, upptäcka och bestraffa manipulation av idrottstävlingar.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.