Polisen

Polisen som nationell kontaktpunkt för läktarsäkerhet

Enligt lagen om sammankomster ska arrangören av en publiktillställning se till att ordning och säkerhet upprätthålls och att lagen följs vid evenemanget. Polisen är skyldig att övervaka att arrangören av evenemanget fullgör dessa skyldigheter som anges i lagen om sammankomster. Polisen ska se till att arrangören har reserverat tillräckliga resurser för att upprätthålla ordning och säkerhet vid evenemanget och har upprättat lämpliga säkerhets- och räddningsplaner för evenemanget.

NFIP-verksamhet

NFIP (National Football Information Point) är den nationella kontaktpunkten för polisverksamhet i anknytning till fotboll. Syftet med NFIP-verksamheten är att öka läktartrivseln och förhindra fenomen relaterade till fotboll och annan idrott, supportrars våldsamma beteende och olyckor. Syftet med verksamheten är att öka samarbetet, kommunikationen och planeringen mellan olika myndigheter. För att uppnå syftet krävs ett aktivt informationsutbyte, analyser, en lägesbild som ständigt upprätthålls, planering och inriktning av resurser med rätt omfång från myndigheterna samt begäran om resurser även från arrangören i samband med processen för behandlingen av meddelandet om publiktillställning i polisens tillståndsförvaltning. 

Fotbollsrelaterad NFIP-verksamhet ligger i Finland på en god internationell nivå, även om NFIP-verksamheten inte har definierats som en del av polisens kärnverksamhet. Trots ovanstående är NFIP-arbete ett bra exempel på förebyggande arbete. Matchevenemang kan slutföras säkert genom att arbeta så mycket och så noggrant som möjligt i förväg. 

Diskussion och aktiv interaktion med supportrar minskar konfrontationer samt ökar trivseln och tryggheten vid matcher. Poliser, föreningar och serier ska i allt högre grad satsa på supporterkontaktpersonernas SLO-verksamhet (supporter liaison officer).