FCEI:s informationsmonter vid idrottsevenemang

FCEI:s informationsmonter ökar medvetandet om FCEI:s verksamhet och lyfter fram idrottsetiska frågor. Informationsmontern tillför mervärde till idrottsorganisationens evenemang.

Informationsmonterns varaktighet varierar beroende på evenemangets omfattning och typ. Verksamheten vid montern kan riktas till idrottare, i vilket fall Världsantidopingbyrån WADA:s Play True-quiz används. Vid nationella evenemang används FCEI:s egna frågesporter, som grundar sig på den antidopingrelaterade webbutbildningen Rent spel är bäst och den tävlingsmanipulationsrelaterade webbutbildningen Rättvist spel är bäst.

Evenemangen planeras vanligtvis alltid i samarbete med det nationella specialidrottsförbundet och evenemangsarrangören, med undantag för internationella evenemang. Vid internationella evenemang är det internationella specialidrottsförbundet också ofta involverat i planeringsprocessen.

Informationsmonterns målgrupp avgörs från fall till fall och kan ibland även vara publiken. Syftet är att dela information, öka grenens uppskattning och påverka attityder. Vid informationsmontern delar FCEI ut information och svarar på frågor om rent spel och ren idrott. Publiken får rösta fram den idrottare eller det lag i tävlingen som bäst följer principen om rent spel. Vid internationella evenemang delas också olika länders flaggor ut som klistermärken, eftersom man vid rent spel hejar på alla idrottare. Vi kan också ordna kompletterande program, såsom föreläsningar om antidoping, tävlingar och kampanjer på sociala medier.

Den gyllene stafettpinnen för rättvis tävlan vid öppningsceremonier

Sedan 2009 har en gyllene stafettpinne cirkulerat vid internationella idrottstävlingar i Finland. Vid evenemangets öppningsceremonier överlämnas pinnen av en representant för den senaste stortävlingen som hölls i Finland (idrottare och/eller ordförande). Samtidigt utmanas evenemanget och dess deltagare att delta i budskapet om rent spel. Detta för vidare det internationella budskapet att rent spel är viktigt i all idrott i Finland.

FCEI:s utmaningskampanj har redan involverat mer än 30 internationella idrottsevenemang som organiserats i Finland. Pinnen har bland annat tagits emot av herrarnas VM i innebandy, målboll, VM i konståkning och lag-EM i squash.

Annan verksamhet under evenemanget

Evenemangsarrangören kan till exempel utmana idrottare och idrottsaktörer att utföra FCEI:s webbutbildningar och dela en bild av diplomet på sociala medier. Vid FCEI:s informationsmonter kan små priser tilldelas dem som presenterar sina diplom för genomförda webbutbildningar.

FCEI publicerar materialet för användning av evenemanget, och det kan till exempel inkludera ett meddelande före evenemanget och utrop under evenemangsdagen.

Alla evenemang är olika, och deras genomförande planeras i samarbete med arrangören. Alla nya tankar och idéer är välkomna. Informationsmontern är kostnadsfri verksamhet.

Om du vill ha FCEI:s informationsmonter på ditt evenemang, vänligen kontakta FCEI:s kommunikationsavdelning så tidigt som möjligt. Inkludera en beskrivning av vad tävlingen handlar om samt var och när den kommer att äga rum. Redan i detta skede kan du lägga fram idéer och önskemål gällande montern.