Webbutbildningen Rättvist spel är bäst

Rättvist spel är bäst är en webbutbildning, som hjälper både idrottare och andra idrottsaktörer att känna igen fenomenet tävlingsmanipulation och ger verktyg för att bemöta det.

Webbutbildningen innehåller videor samt övnings- och reflektionsuppgifter. Att genomföra utbildningen tar cirka 35 minuter. Man behöver inte genomföra hela utbildningen på en gång, eftersom de delar som redan är genomförda sparas i systemet. För att slutföra kursen ska man avlägga ett godkänt slutprov. Efter godkänt resultat får man ett diplom som bevisar att man genomfört utbildningen.

Utbildningen kan även göras på mobila enheter. Efter att man genomfört webbutbildningen kan man återkomma till teman på nytt i valfri ordning.

Webbutbildningen Rättvist spel är bäst innehåller följande temaområden:

  • Tävlingsmanipulation som fenomen
  • Former av tävlingsmanipulation
  • Lockande av en idrottare och idrottsaktör
  • Konsekvenser av tävlingsmanipulation
  • Bekämpning och ingripande
  • Rättigheter och skyldigheter

Webbutbildningen Rättvist spel är bäst kan även genomföras på finska och engelska.

Idrottarna uppmuntras att ta en bild på sitt diplom och dela bilden i sociala medier med hashtaggen #puhtaastiparas. På så sätt visar idrottsaktören att han eller hon följer värderingarna för rent spel.

Specialidrottsförbund och läroanstalter

Specialidrottsförbunden och läroanstalterna kan använda sig av webbutbildningen självständigt för sina egna idrottar- och tränarutbildningar. Med hjälp av webbutbildningen kan man till exempel förvissa sig om att idrottarna, grenförbundets anställda och de föreningsaktiva har kunskap om tävlingsmanipulation. Dessutom kan den användas som en del av tränarutbildningen. Specialidrottsförbundet kan be FCEI om en lista med alla personer inom sin gren som genomgått utbildningen.

Vid läroanstalter passar webbutbildningen väl som en lektionshelhet. Webbutbildningen är lämplig också som en självständig inlärningsuppgift för yrkesexamina i idrott, idrottsläroanstalter på andra stadiet eller idrotts- och motionshögstadier.

Webbutbildningen stödjer de befintliga utbildningsmodellerna och är inte avsedd att ersätta de traditionella utbildningsmetoderna för centrala målgrupper.