Undersökningar och utredningar

UFCEI:s uppgift är att främja och förstärka etik inom idrott, och i detta är forsknings- och utredningsverksamheten ett centralt medel.

Tyhjän tilan täytekuva

Undersökning om trakasserier

Undersökningen Trakasserier inom den finländska tävlingsidrotten utredde om trakasserier förekommer inom tävlingsidrott: vilka typer av eventuella trakasserier som har förekommit och vilka som har gjort sig skyldiga till eventuella trakasserier. Undersökningen genomfördes år 2020.

Läs mera
Tyhjän tilan täytekuva

Utredningar

SUEK on tehnyt lajiliittojen toimeksiannosta selvityksiä vuodesta 2018 lähtien. Tutkimuksien teemoina ovat olleet mahdollinen epäasiallinen käyttäytyminen sekä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirintä.

Läs mera
Tyhjän tilan täytekuva

Publikationsserien

Utredningar och översikter i FCEI:s publikationsserie behandlar mångsidigt de senaste forskningsresultaten om idrottsetiska frågor.

Läs mera