Ihmisiä talvella ulkokatsomossa

Läktarsäkerhet

Målet för verksamheten är att skapa en gemensam front för idrottsrörelsen och myndigheterna i syfte att utveckla läktartrivseln och en positiv supporterkultur, förbättra de rådande omständigheterna och förhindra person- och egendomsskador på idrottsplatsernas läktare.

Ihmisiä kannustamassa katsomosa Lahden MM 2017 hiihtokilpailussa

Läktarsäkerhet

Läktarsäkerhet är ett samspel mellan alla som deltar i evenemanget. Ordningsvakternas uppgift är att i första hand med hjälp av anvisningar och råd säkerställa säkerhet och trivsel för de personer som deltar i en publiktillställning.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.