Ihmisiä talvella ulkokatsomossa

Läktarsäkerhet

Målet för verksamheten är att skapa en gemensam front för idrottsrörelsen och myndigheterna i syfte att utveckla läktartrivseln och en positiv supporterkultur, förbättra de rådande omständigheterna och förhindra person- och egendomsskador på idrottsplatsernas läktare.

Ihmisiä kannustamassa katsomossa

Europarådets konvention

Konventionen har som mål att skapa en trygg, säker och välkomnande miljö vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang.

Ihmisiä kannustamassa katsomosa Lahden MM 2017 hiihtokilpailussa

Läktarsäkerhet

Läktarsäkerhet är ett samspel mellan alla som deltar i evenemanget. Ordningsvakternas uppgift är att i första hand med hjälp av anvisningar och råd säkerställa säkerhet och trivsel för de personer som deltar i en publiktillställning.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.