I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.

Maiden lippuja tuulessa

Specialidrottsförbund

Specialidrottsförbunden har en viktig roll i främjandet av ren idrott och etiskt hållbar verksamhet och i befästningen av antidopingregelverk hos idrottsaktörer.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Idrottsinstituten

Idrottsinstituten har en viktig roll i utbildningen av idrottare och professionella inom idrotten, som träningsplatser för elitidrottare och som internationella mötesplatser för idrottsfolk. FCEI bedriver ett nära samarbete med idrottsinstituten för att främja ren idrott och rent spel.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Olympiska och Paralympiska kommittén

Den internationella olympiska och paralympiska kommittén utför ett synligt internationellt antidopingarbete vid sina stora evenemang. FCEI samarbetar aktivt med Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté i idrottsetiska frågor.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Idrottsakademier och läroanstalter

FCEI samarbetar med olika läroanstalter och når genom samarbetet idrottsutövare och tränare inom olika grenar, föräldrar till unga idrottsutövare, blivande proffs inom idrottsområdet och hälsovårdspersonal. Läroanstalterna kan beställa utbildningar av FCEI, utnyttja Rent spel är bäst- och Rättvist spel är bäst-webbutbildningarna samt annat material som FCEI tagit fram. 

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Befolkningsförbundet

Du är inte ensam är ett gemensamt projekt mellan Befolkningsförbundet och finska idrottsaktörer. Det främjar rätten att njuta av idrotten lugnt och bli behandlad med respekt och jämlikhet.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Internationellt samarbete

FCEI utför internationellt samarbete i antidopingfrågor även för utbildningsverksamhet. Europarådets konvention mot doping, UNESCO:s antidopingavtal och Världsantidopingkoden som uppgjorts av WADA förpliktar till vissa utbildningsåtgärder.

Läs mera