Internationellt samarbete

FCEI utför internationellt samarbete i antidopingfrågor även för utbildningsverksamhet. Europarådets konvention mot doping, UNESCO:s antidopingavtal och Världsantidopingkoden som uppgjorts av WADA förpliktar till vissa utbildningsåtgärder. I utbildningsverksamheten samarbetar man aktivt med de övriga nordiska länderna.

Nordiskt samarbete

FCEI samarbetar med de övriga nordiska länderna i antidopingfrågor. För att förstärka samarbetet har de nordiska länderna bestämt att varje land ansvarar för ledning av en arbetsgrupp som delas vid ett årligt möte. För närvarande ansvarar FCEI för arbetsgruppen för utbildningsfrågor. 

Europarådet

Europarådets (EN) konvention mot doping har ingåtts mellan staterna och främjar nationell och internationell harmonisering av åtgärder mot doping.  Konventionsländerna ska skapa förutsättningar för antidopingarbete i sina länder. Konventionen förpliktar till vissa åtgärder i fråga om lagstiftning, ekonomi, teknik och utbildning. Genomförandet av avtalet följs upp genom att utvärdera konventionsländernas antidopingsystem.

FCEI deltar aktivt i årliga möten av Europarådets arbetsgrupp för utbildningsfrågor. Vid möten har man berett bland annat den nya utbildningsstandarden som trädde i kraft tillsammans med den nya Världsantidopingkoden den 1 januari 2021.