Webbutbildningen Rent spel är bäst

”Rent spel är bäst” är en webbutbildning som idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer kan använda för att kontrollera sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dessa frågor. Utbildningens innehåll baseras på den nuvarande Världsantidopingkoden som trädde i kraft 1.1.2021.

Innehållet i webbutbildningen Rent spel är bäst är indelat i sex temaområden med information om antidopingfrågor med beaktande av innehållskraven i Världsantidopingkoden och i den internationella standarden för utbildningar. Webbutbildningen innehåller även videor samt övnings- och funderingsuppgifter. Att gå igenom utbildningen tar cirka 35 minuter. Man behöver inte göra hela utbildningen på en gång, eftersom programmet sparar de delar som redan är genomförda. För att slutföra kursen ska man avlägga ett godkänt slutprov. Efter godkänt resultat får man ett diplom som bevisar att man genomfört utbildningen.

Utbildningen kan även göras på mobila enheter. Efter att man genomfört webbutbildningen kan man återkomma till teman på nytt i valfri ordning.

Utbildningen innehåller följande temaområden:

  • Antidopingregelverk
  • Dopingförseelser
  • Följder av doping
  • Förbjudna substanser och metoder i idrotten
  • Dispenser
  • Kosttillskott
  • Dopingövervakning
  • Principer och värderingar för ren idrott

En genomförd webbutbildning är giltig i två år. I början av 2021 nollställdes genomförandena från den tidigare Rent spel är bäst-utbildningen i samband med att det nya antidopingregelverket trädde i kraft. Alla måste genomföra den nya uppdaterade utbildningen i sin helhet.

Idrottarna uppmuntras att ta en bild på sitt diplom och dela bilden i sociala medier med hashtaggen #puhtaastiparas. På så sätt visar idrottaren till sina följare att denne följer värderingarna för rent spel.

Specialidrottsförbund och läroanstalter

Specialidrottsförbunden och läroanstalterna kan använda sig av webbutbildningen självständigt för sina egna idrottar- och tränarutbildningar. Med hjälp av webbutbildningen kan man till exempel förvissa sig om kunskapen om antidopingfrågorna hos ett lag som ska åka på tävling. Dessutom kan den användas som en del av tränarutbildningen. Specialidrottsförbundet kan be FCEI om en lista med alla personer inom sin gren som genomgått utbildningen. Med hjälp av webbutbildningen kan man också förstärka idrottsföreningarnas kunskaper i antidopingfrågor.

Vid läroanstalter passar webbutbildningen också som en lektionshelhet. Webbutbildningen är lämplig också som en självständig inlärningsuppgift för yrkesexamina i idrott, idrottsläroanstalter på andra stadiet eller idrotts- och motionshögstadier.

Webbutbildningen stödjer och kompletterar de befintliga utbildningsmodellerna och är inte avsedd för att ersätta de traditionella utbildningsmetoderna för centrala målgrupper.