FCEI

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf har som uppgift att förstärka en etiskt hållbar idrottskultur tillsammans med andra aktörer. FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. Dessutom förstärker FCEI etik inom idrotten i samarbete med andra aktörer och stimulerar och deltar aktivt i debatter.

FCEI har som mål att garantera alla en likvärdig rätt till etiskt hållbar idrott i samarbete med olika aktörer. Syftet med verksamheten är att försvara ren idrott, trygghet och rättvist spel, förbättra idrottens rykte, skydda idrottsaktörer, förstärka etik inom idrott och garantera rättvisa och ärlighet inom idrott. FCEI agerar på ett övergripande och fördomsfritt sätt med olika samhällsaktörer. Med informationsutbyte och samarbete utvecklar det nya verksamhetsformer och lösningsmodeller genom gemensam kompetens för motions- och idrottskulturen och andra samhällsområden. 

Inom antidopingverksamhet, bekämpning av tävlingsmanipulation samt främjande av läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland verkställer FCEI de åtgärder inom idrotten som förutsätts i internationella avtal. Vid dessa ärenden stöder FCEI specialidrottsförbund och andra idrottsaktörer samt agerar självt bland annat genom att ansvara för dopingövervakning, utbilda och producera utredningar. Dessutom förstärker FCEI etik inom idrotten och är i samarbete med andra aktörer en aktiv initiativtagare och debattör i diskussioner. Vid allmänna etiska ärenden ansvarar FCEI inte för operativa verksamheter, till exempel tjänster till specialidrottsförbund, idrottsföreningar eller idrottare. För verkställandet av dessa ärenden ansvarar Olympiska kommittén tillsammans med specialidrottsförbund.

FCEI är en allmännyttig sammanslutning som i huvudsak får sin finansiering genom tipsvinstmedel som undervisnings- och kulturministeriet beviljar. Medlemmar av FCEI är Finlands Olympiska Kommitté rf, Finlands Paralympiska Kommitté rf, Finlands Idrottsläkareförening rf och finska staten, som företräds av undervisnings- och kulturministeriet. 

Föreningens medlemmar utövar beslutanderätt vid föreningens möte. Mellan föreningens möten sköter styrelsen samfundets ärenden. För FCEI:s operativa verksamhet ansvarar byrån som styrs av generalsekreteraren enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Byrån har 15 anställda. 

FCEI:s årsmöte tillsätter en oberoende övervakningsnämnd för antidopingärenden som behandlar och beslutar huruvida en idrottare eller annan person som omfattas av antidopingreglerna har handlat på ett sätt som kan anses utgöra dopingförseelse enligt antidopingregelverket. 

Dispenskommittén som tillsatts av FCEI kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans och/eller metod i idrotten i enlighet med den internationella standarden för dispenser som bestyrkts av WADA. Dispenskommittén har fem läkarmedlemmar. Medlemmar är bundna av sekretess.

Dispenskommittén

Dispenskommittén kan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans och/eller metod i idrotten i enlighet med den internationella standarden för dispenser som bestyrkts av WADA.

Läs mera
SUEK logo

Organisation

FCEI är en allmännyttig sammanslutning som i huvudsak får sin finansiering genom tipsvinstmedel som undervisnings- och kulturministeriet beviljar.

Läs mera
SUEK logo

Styrelse

Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av FCEI och verkställandet av besluten från årsmötena.

Läs mera
SUEK logo

Övervakningsnämden för antidopingärenden

Den oberoende övervakningsnämnden behandlar dopingförseelser enligt antidopingregelverket. Övervakningsnämnden består av nio personer som är insatta i toppidrott samt två suppleanter.

Läs mera