SUEK

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on edistää vastuullista urheilua yhdessä kumppaneidensa kanssa. SUEKille on määritelty erityisiä tehtäviä antidopingtoiminnassa, kilpailumanipulaation torjunnassa, katsomoturvallisuuden ja -viihtyisyyden edistämisessä sekä vakavien eettisten rikkomusten tutkinta ja kurinpitovaatimusten esittäminen urheilun keskitetyssä kurinpidossa.

SUEKin tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. Toiminnan tarkoituksena on puhtaan urheilun, turvallisuuden ja reilun pelin puolustaminen, urheilun maineen parantaminen, urheilutoimijoiden suojelu, urheilun eettisyyden vahvistaminen sekä urheilun oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden takaaminen. SUEK toimii laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskunnan eri osa-alueiden toimijoiden kanssa. Se kehittää tiedonvaihdon ja yhteistyön keinoin uusia toimintatapoja ja ratkaisumalleja yhteisen osaamisen kautta liikunta- ja urheilukulttuurille sekä yhteiskunnan muille aloille. 

Antidopingtoiminnassa, kilpailumanipulaation torjunnassa sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistämisessä SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa. Näissä asioissa SUEK tukee lajiliittoja ja muita urheilutoimijoita sekä toimii itse muun muassa vastaamalla dopingvalvonnasta, kouluttamalla ja tekemällä tutkintaa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun yleistä eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja osallistujana. Yleisissä eettisissä asioissa SUEK ei vastaa operatiivisesta toiminnasta kuten palveluista lajiliitoille, seuroille tai urheilijoille. Näiden asioiden toteuttamisesta vastaa Olympiakomitea yhdessä lajiliittojen kanssa.

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, joka saa rahoituksensa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista. SUEKin jäseniä ovat Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry ja Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokousten välillä hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. SUEKin operatiivisesta toiminnasta vastaa toimisto, jota pääsihteeri johtaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimistolla on 15 työntekijää. 

SUEKin vuosikokous nimittää riippumattoman antidopingasioiden kurinpitolautakunnan, joka käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena. 

SUEKin hallituksen nimittämä erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden urheilussa kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen WADAn vahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Erivapauslautakunnassa on neljä lääkärijäsentä. Jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus.

Suek logo vihreällä taustalla

Erivapauslautakunta

Erivapauslautakunta voi myöntää määräaikaisen erivapauden urheilussa kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen WADAn vahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

Lue lisää
SUEK logo

Organisaatio

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, joka saa rahoituksensa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista.

Lue lisää
SUEK logo

Hallitus

Hallituksessa on syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuudesta seitsemään muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, joilla on aina hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Lue lisää
SUEK logo

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta

Riippumaton kurinpitolautakunta käsittelee antidopingsäännöstön mukaisia dopingrikkomuksia. Kurinpitolautakunnassa on yhdeksän huippu-urheiluun perehtynyttä jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Lue lisää
Näytepullot

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.