Antidopingohjelmat

Urheilujärjestöjen ja urheiluopistojen antidopingohjelmat ovat vahva kannanotto sekä julkinen linjaus puhtaan urheilun puolesta. Ohjelmat innostavat ja sitouttavat laadukkaaseen antidopingtoimintaan. Niissä määritellään toimintatavat ja tavoitteet tehokkaan antidopingtoiminnan takaamiseksi. Suomalaiset urheilujärjestöt ovat kansainvälisesti vertaillen edistyksellisiä antidopingtoimijoita. Antidopingohjelman lisäksi urheilujärjestöiltä edellytetään kilpailumanipulaation torjuntaohjelma. Yhdessä nämä Reilun kilpailun ohjelmat ovat osa suomalaisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa.

Antidopingtoiminnan tärkein tehtävä on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että kaikki urheilutoimijat asennoituvat kielteisesti dopingiin ja sen käyttöön sekä muuhun reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan. Kaikkien urheilun toimijoiden pitää yhdessä viedä puhtaan urheilun viestiä eteenpäin. Oman antidopingohjelman toteuttaminen on urheilujärjestöille luonteva tapa kantaa tätä vastuutaan ja osoittaa kannattavansa puhdasta urheilua.

Urheilujärjestöjen antidopingohjelmat osana Reilun pelin ohjelmaa

Kansalliset urheilujärjestöt ovat jäsenineen tärkeässä asemassa puhtaan urheilun edistämisessä. Vuoden 2021 alussa voimaantullut Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa urheilujärjestöjä tekemään antidopingohjelmat, joita niiden pitää toiminnassaan toteuttaa ja arvioida sekä tarvittaessa päivittää. Lisäksi urheilujärjestöiltä edellytetään kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaa. Yhdessä nämä ohjelmat muodostavat järjestön Reilun pelin ohjelman. SUEK arvioi ja raportoi urheilujärjestöjen ohjelmat sekä niiden toteutuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arviointi otetaan huomioon lajiliittojen valtionavussa. Viimeksi ohjelmien arviointi suoritettiin vuonna 2018.

Urheilujärjestön antidopingohjelman lähtökohtana ovat järjestön strategiset valinnat sekä reilun pelin periaatteet. Jokaisen järjestön antidopingohjelma on erilainen. Ohjelmaan vaikuttavat muun muassa lajin ominaispiirteet, harrastajamäärät ja koulutusjärjestelmät.

Antidopingohjelmissaan järjestöt määrittelevät muun muassa antidopingtoimintansa toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja kohderyhmät, esimerkiksi seuratoimijat, nuoret urheilijat, vammaisurheilijat ja valmentajat. Antidopingohjelman vahvistaa yleensä urheilujärjestön hallitus. Ohjelman valmistumisen jälkeen järjestön tulee huolehtia ohjelman viestimisestä ja siihen sitouttamisesta. Antidopingasiat pitää ottaa huomioon toimintasuunnitelmassa sekä raportoida vuosikertomuksessa.

SUEK on laatinut Reilun pelin ohjelmien kriteeristön (12/2021), jonka tarkoituksena on auttaa järjestöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan oman ohjelmakokonaisuutensa antidopingista ja kilpailumanipulaation torjunnasta. SUEK myös kommentoi ohjelmia ennen niiden julkaisemista ja auttaa näin järjestöjä luomaan parhaat mahdolliset ohjelmat. SUEK on sitoutunut kommentoimaan kunkin järjestön ohjelmaa kahden viikon kuluessa siitä, kun se on toimitettu SUEKille. Ohjelmat voi lähettää kommentoitavaksi SUEKin viestintäpäällikölle.

Puhtaasti paras urheiluopisto -ohjelma

Myös urheiluopistojen, joilla on tärkeä sijansa urheilijoiden koulutuksessa, huippu-urheilijoiden harjoittelupaikkoina ja kansainvälisinä urheiluväen kohtaamispaikkoina, kannattaa laatia oma antidopingohjelmansa. Ohjelmat ovat vahva kannanotto suomalaisilta urheiluopistoilta: dopingille ei ole tilaa. Oman antidopingohjelmansa laatimalla urheiluopisto myös lisää omaa osaamistaan antidopingtoiminnassa ja vahvistaa eettistä arvopohjaansa. 

Urheiluopistojen antidopingohjelmat painottuvat koulutustoimintaan. Urheiluopistojen nimeämät antidopingtoiminnan vastuuhenkilöt koordinoivat opistolla tapahtuvaa antidopingtoimintaa, järjestävät koulutuksia ja esimerkiksi tarvittaessa tilaavat koulutuksia SUEKilta. Tietoa ja koulutusta kuntodopingista voi tilata Dopinglinkiltä. Urheiluopistojen antidopingkoulutus toteutetaan SUEKin hyväksymin materiaalein ja sisällöin.

Antidopingohjelman tehneet ja sopimuksen allekirjoittaneet urheiluopistot saavat käyttää toiminnassaan Puhtaasti paras urheiluopisto – Doping free -tunnusta. Yhteistyön tarkoituksena on koulutustoiminnan lisäksi tehostaa dopingvalvontaa niin opistojen tiloissa kuin suorituspaikoilla. Henkilökunta koulutetaan havaitsemaan merkkejä dopingin käytöstä ja puuttumaan siihen asianmukaisesti. Lisäksi urheiluopistot luovuttavat valtuutettujen dopingvalvojien pyynnöstä sinne majoittuvien, antidopingsäännöstöön sitoutuneiden urheilijoiden huonetiedot. 

Urheiluopistojen yhdistys ry sekä Varalan ja Vierumäen urheiluopistot yhteistyössä SUEKin kanssa ovat laatineet Urheiluopistojen antidopingohjelmat -oppaan, jonka tarkoituksena on toimia urheiluopistojen omien antidopingohjelmien tekemisen apuna. SUEK kommentoi urheiluopiston antidopingohjelmaa kahden viikon kuluessa siitä, kun opisto lähettää ohjelmansa SUEKille. Ohjelman voi lähettää kommentoivaksi SUEKin viestintäpäällikölle.

SUEK logo

Urheilujärjestöjen antidopingohjelmat

Antidopingsäännöstön mukaan urheilujärjestöillä tulee olla antidopingohjelmat, joita heidän pitää toiminnassaan toteuttaa ja arvioida sekä tarvittaessa päivittää.

Lue lisää
SUEK logo

Urheiluopistojen antidopingohjelmat

Urheiluopistojen antidopingohjelmat painottuvat koulutustoimintaan. Urheiluopistojen nimeämät antidopingtoiminnan vastuuhenkilöt koordinoivat opistolla tapahtuvaa antidopingtoimintaa ja järjestävät koulutuksia.

Lue lisää
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.