Antidopingtutkimus

Monitieteinen tutkimus on tärkeä ja keskeinen väline antidopingtoiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta. SUEKin antidopingtutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa ja ymmärrystä antidopingtutkimuksen tilasta kansainvälisesti ja siten luoda tutkimuksellisia jatkotoimia Suomessa.

Antidopingtutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään dopingiin liittyviä arvoja, asenteita ja käytänteitä niin urheilijoiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Tutkitun tiedon avulla pyritään varmistamaan se, että urheiluyhteisön antidopingtoimenpiteet ovat tehokkaita ja toimivia. Samalla halutaan mahdollistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on riittävä tieto, asenne, luottamus ja osaaminen toimia puhtaan urheilun periaatteiden mukaisesti.

Keskeisenä tehtävänä on Suomessa tehtävän antidopingtutkimuksen edistäminen, jota SUEK toteuttaa esimerkiksi vuosittaisen tutkijaseminaarin ja opinnäytetöiden kautta.

SUEKin rooli

SUEK on tehnyt kattavaa antidopingtoiminnan arviointia valvontaan ja testaukseen liittyen. Erilaisilla sidosryhmäselvityksillä kerätään tietoa SUEKin antidopingtoiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Kyselyitä suunnataan muun muassa urheilujärjestöille ja urheilijoille sidosryhmineen.

Dopingtestatuille urheilijoille toteutetaan kolmena kuukautena vuodessa urheilijakysely. Kyselyn tarkoituksena on selvittää urheilijoiden tyytyväisyyttä dopingtestaukseen sekä heidän asenteitaan dopingia ja antidopingtoimintaa kohtaan. Testauspooliurheilijoiden palautekysely tehdään joka toinen vuosi. Kyselyn perusteella SUEK kehittää testauspoolin hallinnointia ja urheilijayhteistyötä. SUEK arvioi myös säännöllisesti urheilujärjestöjen Reilun kilpailun ohjelmia (sis. antidopingohjelman) sekä niiden toteutumista.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.