Antidopingtutkimus

Monitieteinen tutkimus on tärkeä ja keskeinen väline antidopingtoiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta. SUEKin antidopingtutkimukseen keskittyvän toiminnan tavoitteena on saada uutta tietoa ja ymmärrystä antidopingtutkimuksen tilasta kansainvälisesti ja siten pohjaa ja perusteluita tutkimuksellisiin jatkotoimiin Suomessa. 

Antidopingtoiminnan arviointi 

SUEK on tehnyt pitkään ja laaja-alaisesti antidopingin toiminnan arviointia valvontaan ja testaukseen liittyen. Erilaisilla sidosryhmäkyselyillä ja -selvityksillä kerätään tietoa SUEKin antidopingtoiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi muun muassa lajiliitoilta ja urheilijoilta.

Urheilijakysely toteutetaan testatuille urheilijoille kolmena kuukautena vuodessa. Urheilijakyselyn tarkoituksena on selvittää urheilijoiden tyytyväisyyttä dopingtestaukseen sekä heidän asenteitaan dopingia ja antidopingtyötä kohtaan. Testauspooliurheilijoille tehdään palautekysely joka toinen vuosi. Kyselyn perusteella SUEK kehittää testauspoolin hallinnointia ja urheilijayhteistyötä. Lisäksi SUEK on mukana yhteistyössä muiden tahojen teettämissä kyselyissä, kuten Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn teettämässä valmentajakyselyssä.

Urheilujärjestöjen antidopingohjelmien arviointi

SUEK arvioi säännöllisesti urheilujärjestöjen antidopingohjelmia sekä niiden toteutumista. Suomen antidopingsäännöstön mukaan jokaisella säännöstön piiriin kuuluvalla järjestöllä pitää olla voimassa oleva antidopingohjelma, jota ne toiminnassaan toteuttavat. Ohjelmat ja niiden toteuttaminen vaikuttavat valtionavustuksiin.

WADA ja sen tutkimustoiminta

Maailman antidopingtoimisto WADAn toiminnan tavoitteena on maailma, jossa kaikki urheilijat kilpailevat puhtaasti. WADA puolustaa vahvasti urheilun eettisyyttä ja takaa urheilijalle oikeusturvan. WADAn yhtenä päätehtävänä on myös laaja kansainvälinen tutkimusohjelma, jonka avulla omalta osaltaan yhdenmukaistetaan antidopingtoiminta globaalisti. 

WADA on vuodesta 2001 lähtien varannut 80 miljoonaa dollaria tutkimukseen. WADA on sitoutunut lisäämään kiellettyjen aineiden ja menetelmien, sekä uusien ja parannettujen havaitsemismenetelmien kehittämiseen tarkoitetun tutkimuksen määrää. WADA vastaa myös uusien dopinguhkien, kuten geenidopingin tutkimisesta.

Alan tutkimuksia varten WADA järjestää vuosittain tutkimusrahoitushaun. Tutkijat eri puolilta maailmaa esittävät tutkimushankkeitaan, joissa käsitellään WADAn terveys- ja tutkimuskomitean priorisoimia tutkimusaiheita.

Tutkimusapurahaohjelman lisäksi, voidaan myöntää rahoitusta osana Target-tutkimusta tai reaktiivista tutkimusohjelmaa. Nämä on kohdistettu WADAn yksilöimille kiireellisille dopingtutkimusaiheille kuten esimerkiksi kehittyvien dopingaineiden havaitseminen tai tutkimushankkeille, jotka painottuvat dopingin käytön ja hyödyn torjuntaan urheilussa. 

WADA on vuodesta 2001 lähtien rahoittanut erilaisia hankkeita seuraavilla aloilla:

  • kasvua lisäävät yhdisteet tai menetelmät,
  • hapen kuljetusta parantavat yhdisteet tai menetelmät,
  • eksogeeniset ja endogeeniset anaboliset steroidit,
  • kiellettyjen aineiden/menetelmien havaitseminen: perinteiset menetelmät, kuten kromatografiset, immunologiset ja biokemialliset menetelmät,
  • urheilussa käytetyt geeni- ja soluteknologiat,
  • mahdollisten dopingaineiden tunnistaminen ja havaitseminen,
  • kiellettyjen aineiden farmakologia.
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.