Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

SUEKissa syrjimiselle, häirinnälle ja kiusaamiselle on nollatoleranssi. Syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella edistetään määrätietoisesti. Päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja tasa-arvo. 

SUEKin tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. Toiminnan tarkoituksena on puhtaan urheilun, turvallisuuden ja reilun pelin puolustaminen, urheilun maineen parantaminen, urheilutoimijoiden suojelu, urheilun eettisyyden vahvistaminen sekä urheilun oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden takaaminen. 

SUEKin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena ja tarkoituksena on ohjata toimintaa ja tunnistaa, ettei toiminta sisällä syrjintää. Suunnitelman avulla toimintatapoja arvioidaan ja tarvittaessa kehitetään entistä yhdenvertaisemmiksi. Kuten jo SUEKin arvoista ilmenee, toimimme yhdenvertaisesti kaikkia huomioiden: luotettavasti, oikeudenmukaisesti, yhdessä. Kohtelemme ja kohtaamme kaikki yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

SUEKin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet ovat: 

 1. yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon vaikuttavien toimintatapojen tunnistaminen ja kehittäminen
 2. yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioiminen kaikessa toiminnassa
 3. työyhteisön avoimuuden ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä syrjinnän ehkäisy

Kehittämistoimenpiteet vuosille 2020–2022

Kehittämistoimenpiteet on valittu työyhteisön yhteisellä prosessilla. Kaikki työntekijät ovat osallistuneet kehittämiskohteiden ideointiin ja valintaan. 

Keskeiset kehittämisen kohteet SUEKin toiminnassa ovat:

 • kaikkien kohderyhmien kattavampi tavoittaminen täyttämällä viestinnässä ja koulutuksessa saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja julkaisemalla keskeiset materiaalit kolmella kielellä. 
 • paperittoman testauksen käyttöön ottaminen siten, että se noudattaa saavutettavuusdirektiiviä. 
 • kaikkien vähemmistöryhmien huomioiminen yhdenvertaisesti tutkimustoiminnassa.   
 • vakioperusteiden ja -prosessin määrittäminen tutkintaan, joita noudattamalla päätetään tutkinnan aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä. Tämä varmistaa yhdenvertaiset käytännöt tutkinnassa.  
 • palautteenantotapojen ja -kanavien rakentaminen kaikkiin toimintoihin, joiden kautta saamme säännöllisesti tietoomme yhdenvertaisesti kaikkien asiakkaiden ja sidosryhmien näkemykset toiminasta. 

Keskeiset kehittämisen kohteet SUEKin työyhteisössä ovat:

 • toimintamallin rakentaminen epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen ja koko henkilöstön sitouttaminen sen toteuttamiseen. 
 • työntekijöiden osallisuuden vahvistaminen SUEKin toiminnan ja toimintatapojen kehittämisessä. 
 • palkkauksen perusteiden selkeyttäminen. 
 • yhdenvertaisuuden ja hyvän hallinnon varmistaminen rekrytointiprosesseissa 
 • uusien työntekijöiden perehdyttäminen hyvin SUEKin arvoihin ja toimintatapoihin. 

SUEK haluaa toiminnassaan ja työyhteisönä edistää määrätietoisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tähän velvoittaa SUEKin rooli urheilun eettisten asioiden edistäjänä. Toteutuessaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo mahdollistavat kaikille oikeuden eettisesti kestävään urheiluun.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.