Yhteistyössä

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.

Maiden lippuja talvisella säällä

Poliisi

Katsomoturvallisuuden kansallinen yhteystaho, jonka tehtävänä on huolehtia, että järjestäjä on varannut tilaisuuteen riittävät resurssit järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä tehnyt tilaisuutta koskevat riittävät turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.

Lue lisää