Strategia

SUEKin toimintaa ohjaa strategia vuosille 2022-2025.

Missio

Edistämme urheilun eettisyyttä yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Visio

Suomalainen urheilu on eettisyyden edelläkävijä.

Arvot

Luotettavasti

  • Olemme vahvoja asiantuntijoita ja hoidamme tehtävämme luotettavasti. Kunnioitamme ja noudatamme yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Toimimme avoimesti ja noudatamme ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sitä vaativissa asioissa. Näytämme itse esimerkkiä vastuullisesta toiminnasta.

oikeudenmukaisesti

  • Kohtelemme ja kohtaamme kaikki yhdenvertaisesti, ennakkoluulottomasti ja kunnioittavasti. Olemme lahjomattomia, puolueettomia ja riippumattomia. 

yhdessä

  • Kunnioitamme, arvostamme ja kuuntelemme sidosryhmiämme. Sitoudumme ja haluamme muiden sitoutuvan yhteiseen tekemiseen urheiluun eettisyyden vahvistamiseksi. Teemme avointa yhteistyötä. Olemme helposti lähestyttäviä ja kannustavia. Tartumme rohkeasti esiin nouseviin haasteisiin. Olemme keskeinen ja tärkeä osa urheiluliikettä.

SUEKin tehtävät

Strategiassa SUEKin tehtäviksi on määritelty seuraavat asiakokonaisuudet:

  • antidopingtoiminta
  • kilpailumanipulaation torjunta
  • katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys
  • ajankohtaiset eettiset teemat.

Jokaiselle tehtävälle on määritelty omat tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Etenemistä strategian määrittelemien tavoitteiden suunnassa arvioidaan säännöllisesti.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.