Yhteistyössä

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.

Maiden lippuja talvisella säällä

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta Neuvottelukunta toimii eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välisenä yhteistyöelimenä. Sen tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Olympia- ja Paralympiakomitea

Kansainvälinen olympiakomitea ja paralympiakomitea tekevät näkyvää kansainvälistä antidopingtyötä suurtapahtumissaan. SUEK tekee aktiivisesti yhteistyötä Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean kanssa urheilun eettisissä asioissa.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusliiton uusi Ihmisoikeudet haltuun urheilussa -hanke tähtää urheilukentän toimijoiden ihmisoikeusosaamisen lisäämiseen.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Lajiliitot

Lajiliitot ovat aktiivisesti mukana urheilun yleisiä eettisiä asioita koskevissa selvitys ja tutkimushankkeissa. Näin vahvistetaan laaja-alaisesti urheilun eettisyyttä.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Korruptionvastainen yhteistyöverkosto

Kansainväliset sopimukset edellyttävät paikallisia korruptionvastaisia toimielimiä. Suomessa oikeusministeriö asetti Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston ensimmäistä kertaa vuonna 2002.

Lue lisää