Organisaatio

SUEKin tarkoituksena on yhteistyössä liikuntajärjestöjen ja muiden urheilun työtä edistävien organisaatioiden kanssa, kansalliset ja kansainväliset sopimukset huomioon ottaen, edistää urheilun eettistä toimintaa sekä vastata omalta osaltaan dopingvalvonnasta sekä kilpailumanipuloinnin torjunnasta ja katsomoturvallisuuden edistämisestä Suomessa.

Jäsenet

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, joka saa rahoituksensa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista. SUEKin jäseniä ovat Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry ja Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Yhdistyksen kokoukset päättävät mm. yhdistyksen säännöistä, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. 

Hallitus

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksessa on syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuudesta seitsemään muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, joilla on aina hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on riippumaton elin, joka käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena. Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan nimittää SUEKin vuosikokous. Kurinpitolautakunnassa on yhdeksän huippu-urheiluun perehtynyttä jäsentä ja kaksi varajäsentä

Erivapauslautakunta

SUEKin Erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden urheilussa kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen WADAn vahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. SUEKin hallituksen nimittämässä erivapauslautakunnassa on neljä lääkärijäsentä. Jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus.

Toimisto

SUEKin operatiivisesta toiminnasta vastaa toimisto, jota pääsihteeri johtaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimistossa työskentelee 15 henkilöä.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.