Urheilujärjestöjen antidopingohjelmat

Vuoden 2015 alussa voimaantullut Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa urheilujärjestöjä tekemään antidopingohjelmat, joita niiden pitää toiminnassaan toteuttaa ja arvioida sekä tarvittaessa päivittää. SUEK arvioi ja raportoi urheilujärjestöjen ohjelmat sekä niiden toteutuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arviointi otetaan huomioon lajiliittojen valtionavussa. 

Jokainen antidopingohjelma on erilainen. Ohjelman lähtökohtina ovat organisaation strategiset valinnat: arvot, visio, missio sekä reilun pelin periaatteet. Ohjelmaan vaikuttavat muun muassa lajin ominaispiirteet, harrastajamäärät ja koulutusjärjestelmät.

Antidopingohjelmien kriteeristö

Antidopingohjelmissaan järjestöt määrittelevät muun muassa antidopingtoimintansa toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja kohderyhmät, esimerkiksi seuratoimijat, nuoret urheilijat, vammaisurheilijat ja valmentajat. SUEK on luonut Antidopingohjelmien kriteeristön (04/2015), jonka tarkoituksena on auttaa järjestöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan omia antidopingohjelmiaan. Alla kriteeristön keskeisiä nostoja eri tehtävissä. 

Säännöstö

 • Lajiliitto on sitoutunut Suomen antidopingsäännöstöön, ja liiton kurinpitosäännöt kattavat antidopingsäännöstön.
 • Urheilijoiden lisenssijärjestelmät kattavat antidopingsäännöstön vaatimat asiat, ja lisäksi urheilijoilla on erilliset antidopingsopimukset.
 • Lajiliitto tiedottaa ja kouluttaa urheilijoiden tukihenkilöitä antidopingsäännöstöstä.

Koulutus

 • Urheilijoilla ja urheilijoiden tukihenkilöillä on oikeus saada ajankohtaista tietoa antidopingasioista.
 • Lajiliitto on velvollinen järjestämään antidopingkoulutusta eri kohderyhmille.
 • Lajiliitto kannustaa seuroja antidopingkoulutusten järjestämiseen.

Viestintä

 • Lajiliitto huolehtii dopingvalvontaa koskevien tietojen välittämisestä toimijoilleen aktiivisesti ja välittömästi.
 • Lajiliitto edistää toiminnallaan puhtaan urheilun hengen toteutumista ja kannustaa näin toimijoitaan reilun pelin sanansaattajiksi.
 • Lajiliitolla on kriisiviestintäsuuunnitelma, jossa on käsitelty kriisiviestintä dopingrikkomuksen ja rikkomusepäilyn yhteydessä.

Dopingvalvonta, dopingtestaus, testauspooli, erivapaudet ja dopingrikkomukset

 • Lajiliitto toimii yhteistyössä SUEKin kanssa dopingvalvonnan toteuttamisessa, esimerkiksi tarvittavien tietojen toimittamisessa ja kilpailujärjestäjien tiedottamisessa heidän velvoitteistaan.
 • Lajiliiton velvollisuutena on olla tietoinen sekä kansallisen että kansainvälisen tason urheilijoiden erivapausmenettelyistä.
 • Lajiliitto tekee SUEKin kanssa yhteistyötä dopingrikkomusten selvittämisessä.

Seuranta ja vastuuhenkilöt

 • Lajiliitto nimeää antidopingohjelman vastuuhenkilön.
 • Lajiliitto julkaisee antidopingohjelmansa omilla internetsivuillaan sekä toimittaa ohjelman julkaistavaksi SUEKin internetsivuilla.
 • Lajiliitto kirjaa antidopingtehtävät toimintasuunnitelmaansa sekä raportoi toteutumasta vuosi- tai toimintakertomuksessaan.

Ohjelmien kommentointi

SUEK kommentoi ohjelmia ennen niiden julkaisemista ja auttaa näin järjestöjä luomaan parhaat mahdolliset toimintamallit. SUEK on sitoutunut kommentoimaan kunkin järjestön antidopingohjelmaa kahden viikon kuluessa siitä, kun se on toimitettu SUEKille. Ohjelmat voi lähettää kommentoitavaksi SUEKin viestintäpäällikölle. 

Antidopingohjelman vahvistaa yleensä urheilujärjestön hallitus. Ohjelman valmistumisen jälkeen järjestön tulee huolehtia ohjelman viestimisestä ja siihen sitouttamisesta. Antidopingasiat pitää ottaa huomioon toimintasuunnitelmassa sekä raportoida vuosikertomuksessa.

SUEK julkaisee sivuillaan eri urheilujärjestöjen antidopingohjelmia auttaakseen muita suunnittelemaan omia ohjelmiaan.

Antidopingohjelmien arviointi

SUEK arvioi ja raportoi urheilujärjestöjen ohjelmat sekä niiden toteutuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arviointi otetaan huomioon järjestöjen valtionavussa. SUEK suoritti antidopingohjelmien lähtötilan arvioinnin ensimmäisen kerran syksyllä 2015. Viimeisin arviointi suoritettiin 2018. 

Antidopingohjelmien tulevaisuus

Uusi Suomen antidopingsäännöstö tulee voimaan 2021. SUEK päivittää Antidopingohjelmien kriteeristön vastaamaan säännöstöä sekä kansallisia standardeja. Samalla antidopingohjelmat laajenevat, kun kriteeristöön liitetään antidopingtoiminnan rinnalle kilpailumanipulaation torjunnan sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden kriteerit. Pilottijärjestöt työstävät kriteeristöä ja ohjelmia yhdessä SUEKin kanssa. Tavoitteena on esitellä kaikille uusi kriteeristö vuoden vaihteessa.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.