Selvitykset

SUEK tekee tiivistä yhteistyötä urheilujärjestöjen kanssa myös tutkimustoiminnassa. Järjestöt ovat aktiivisesti mukana urheilun yleisiä eettisiä asioita koskevissa selvitys- ja tutkimushankkeissa. Näin saadaan vahvistettua laaja-alaisesti urheilun eettistä pohjaa.

SUEK on tehnyt urheilujärjestöjen toimeksiannosta selvityksiä vuodesta 2018 lähtien lajien parissa mahdollisesti tapahtuvasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä sekä kiusaamisesta. Selvitysten kautta on saatu perusteluita ja pohjatietoa järjestöjen omille toimenpiteille häirinnän torjumiseksi ja entistä turvallisemman lajikulttuurin luomiseksi.

SUEKin tekemät urheilujärjestöjen häirintäselvitykset

Näiden selvitysten tarkoituksena on ollut kartoittaa, ilmeneekö lajien parissa häirintää tai kiusaamista, toisin sanoen millaisesta ilmiöstä on kyse. Järjestöt voivat ottaa SUEKiin yhteyttä, jos kokevat tarvitsevansa selvitettyä tietoa lajissa mahdollisesti esiintyvistä häirinnän eri muodoista tai muusta epäeettisestä tai epäasiallisesta toiminnasta.

Epäasiallinen kohtelu urheiluyhteisössä -selvitys – Selvitys urheiluyhteisön työntekijöiden epäasiallisen kohtelun kokemuksista ja havainnoista liikunta- ja urheiluorganisaatioissa (2022)

Suomen Olympiakomitea ry:n toimeksiantona tehdyssä selvityksessä tutkittiin urheiluyhteisön palkkatyöntekijöiden kokemuksia ja havaintoja epäasiallisesta kohtelusta työympäristössään viimeisen vuoden aikana. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva epäasiallisesta kohtelusta erityisesti seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän, työpaikkakiusaamisen, fyysisen väkivallan ja syrjinnän osalta. Olympiakomitea mukaan lukien selvitykseen osallistui 95 liikunta- ja urheiluorganisaatiota, johon kuului niin Olympiakomitean varsinaisia jäseniä kuin keskeisiä sidosryhmiä, kuten liikunnan aluejärjestöjä, urheiluopistoja ja -akatemioita sekä Huippu- urheilun instituutti KIHU. Selvitys toteutettiin kesäkuussa 2022 anonyymina verkkokyselynä ja siihen vastasi yhteensä 804 henkilöä. Selvityksen kokonaisvastausprosentti oli näin 36.

Kiusaaminen ja häirintä luistelulajeissa  – Selvitys pikaluistelun, rullaluistelun ja Roller Derbyn kilpailutoimintaan osallistuneiden urheilijoiden ja valmentajien kokemasta kiusaamisesta sekä häirinnästä. (2020) 

Selvityksessä tutkittiin, ovatko pikaluistelun, rullaluistelun tai Roller Derbyn urheilijat tai valmentajat kokeneet kiusaamista tai häirintää lajinsa parissa. Selvitys kohdistui lajien valmentajiin ja yli 16-vuotiaisiin urheilijoihin, jotka ovat lunastaneet lajinsa kilpailulisenssin vuosina 2015–2019. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena, johon vastasi yhteensä 272 urheilijaa ja valmentajaa vastausprosentin ollessa 25. Selvitys tuotettiin Suomen Luisteluliiton toimeksiantona.

Seksuaalinen häirintä tenniksessä  – Selvitys kansainväliseen kilpailutoimintaan vuosina 2008–2018 osallistuneiden suomalaisurheilijoiden kokemasta häirinnästä (2019) 

Selvityksessä tutkittiin, ovatko tenniksen kansainvälisessä kilpailutoiminnassa mukana olleet urheilijat kokeneet seksuaalista häirintää lajin parissa. Selvitys kohdistui vuosina 2008–2018 kansainvälisiä otteluita pelanneisiin ja vuonna 1970 tai sen jälkeen syntyneisiin urheilijoihin, joita oli noin 376. Nuorimmat kohdejoukkoon kuuluneet pelaajat olivat syntyneet vuonna 2006. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena. Alle 15-vuotiaiden huoltajilta pyydettiin lupa lapsen osallistumiselle tutkimukseen. Kyselyyn saatiin 92 vastausta ja vastausprosentti oli 24. Selvitys tuotettiin Suomen Tennisliiton toimeksiantona.

Häirintä jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueissa  – Selvitys pelaajien kokemasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä (2018) 

Selvityksessä tutkittiin seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueissa. Tutkimuskohteena olivat vuosina 2017–2018 maajoukkuepelejä pelanneet miehet, naiset, tytöt ja pojat. Tarkoituksena oli selvittää, ilmeneekö maajoukkueissa häirintää, millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. Lisäksi selvitettiin, ovatko pelaajat kokeneet häirintää muulloin pelaajaurallaan. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena, johon vastasi 496 pelaajaa vastausprosentin ollessa 55. Suhteellisesti eniten häirintää olivat kokeneet naiskiekkoilijat. Selvitys tuotettiin Suomen Palloliiton ja Suomen Jääkiekkoliiton toimeksiantona.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.