Dopingvalvonta

SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja havaita dopingrikkomukset. Dopingvalvonta on suunnitelmallista, kattavaa ja korkealaatuista.

Dopingvalvonta on ensimmäinen ja ainoa urheilun eettisen työn osa-alue, johon on hyväksytty kansainvälinen säännöstö. Sen noudattamista valvotaan urheilun itsensä toimesta. Dopingvalvonnassa noudatetaan antidopingsäännöstöä ja kansainvälisiä standardeja sekä teknisiä dokumentteja. Dopingvalvonta koskee kaikkia järjestäytyneeseen urheiluun osallistuvia.  

Dopingvalvonta sisältää dopingtestauksen, joka tarkoittaa virtsa- ja verinäytteiden keräämistä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Dopingvalvonta on myös urheilijan pitkäaikaista seurantaa urheilijan biologisen passin ja olinpaikkatietojärjestelmän avulla sekä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa muun muassa eri antidopingorganisaatioiden sekä tullin ja poliisin kanssa. Myös näytteiden pitkäaikaissäilytys 10 vuodeksi ja uudelleen analysointi kuuluvat valvonnan keinoihin.  

Dopingvalvontaan sisältyvät testauksen suunnittelu, näytteiden otto ja käsittely, laboratorioanalyysi, tulosten käsittely, dopingrikkomuksen käsittely ja seuraamusten määrääminen sekä mahdollinen muutoksenhaku. Lisäksi valvontaan kuuluvat tutkinnalliset menetelmät sekä pitkäaikaisseurantajärjestelminä jo mainitut urheilijan biologinen passi ja testauspoolijärjestelmä.

Dopingvalvonnan tarkoitus on:

  • estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö,
  • turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun,
  • puolustaa tulevaisuuden urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä
  • kunnioittaa urheilun ja lääketieteen etiikkaa.

Kansainvälinen testaus- ja tutkintastandardi

SUEK noudattaa WADAn Kansainvälistä testaus- ja tutkintastandardia. Standardi varmistaa dopingvalvonnan laadun, luotettavuuden ja yhdenmukaisuuden niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Lisäksi SUEK noudattaa dopingtestauksessa ISO 9001 -laatujärjestelmää.

Dopingtestejä tekevät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman antidopingtoimisto WADA ja kansainväliset lajiliitot. Myös kansalliset lajiliitot voivat tilata dopingtestejä SUEKilta. Suomalaisia urheilijoita voi ulkomailla testata lisäksi kyseisen maan kansallinen antidopingorganisaatio. Näytteet analysoidaan WADAn akkreditoimissa ja valvomissa laboratorioissa.

Kaksi näytepulloa

Dopingtestaus

Dopingtestejä tekevät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman antidopingtoimisto WADA ja kansainväliset lajiliitot. Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että niiden ulkopuolella.

Lue lisää
Dopingtestipulloja laboratoriossa

Testauspooli

Testauspooli on antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu ja joilla on olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus.

Lue lisää
Näyteputkia laboratoriossa

Tutkinnalliset menetelmät antidopingtoiminnassa

Nykyaikaisessa antidopingtoiminnassa tutkinnalliset menetelmät ovat tiivis osa dopingvalvontaa. Tämä korostuu Suomen ja Maailman antidopingsäännöstöissä sekä Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa. Tutkinnan tarkoitus on hankkia yhtä lailla todisteita ja näyttöä sekä dopingrikkomuksesta että sitä vastaan osoittavista asioista.

Lue lisää
Valmentaja ja miekkailija

Ohjeet kilpailujen järjestäjille

Dopingtestit tehdään myös kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, paitsi arvokilpailuissa, joissa esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä.

Lue lisää
Lähikuva juoksuradasta

Dopingtestaajat

Dopingtestaajat suorittavat dopingtestejä antidopingorganisaatioiden toimeksiannosta. SUEK kouluttaa ja myöntää dopingtestaajavaltuutukset.

Lue lisää
Näytepulloja laboratoriossa

Dopingtestitilastot

SUEK julkaisee vuosittain dopingtestitilaston Maailman antidopingsäännöstön vaatimusten mukaisesti. Julkaistussa dopingtestitilastossa on kansallisen testausohjelman dopingtestien lukumäärä lajeittain.

Lue lisää
SUEK laboratorio

Transtaustaiset urheilijat

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kohtelee kaikkia urheilijoita yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolen ilmaisusta tai sukupuoli-identiteetistä. SUEKin tehtävänä on mahdollistaa kaikille oikeus puhtaaseen urheiluun.

Lue lisää
Antidoping toiminan laboratorio

Antidopingtoiminnan historia

Dopingvalvonta alkoi kansainvälisesti vuonna 1928. Ensimmäinen antidopingorganisaatio perustettiin Suomeen vuonna 1984. SUEK aloitti toimintansa vuonna 2016.

Lue lisää
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.