Selvitykset

Lajiliitot voivat pyytää SUEKin selvitystä katsomoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä tai tapahtumista kurinpidon tueksi tai turvallisuuden parantamiseksi. Mikäli selvityksessä ilmenee seikkoja, joiden perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta, SUEK tai lajiliitto tekevät asiasta rikosilmoituksen.

Selvityksessä pyritään selvittämään toimeksiannon mukaisesti mitä on tapahtunut ja miksi. Keskeisimmän selvitysaineiston muodostavat henkilöiden haastattelut. Haastatteluiden lisäksi kootaan kaikki muu asiaan liittyvä ja saatavilla oleva aineisto. Muuta aineistoa voivat olla esimerkiksi asianosaisten luovuttamat puhelin- tai muut datatiedot, toimielinten muistiot ja asiakirjat tai julkiset viranomaisasiakirjat. Selvityksessä kerätty aineisto kootaan yhteen, luovutetaan selvityksen pyytäjälle sekä arkistoidaan SUEKissa. Aineistoon ei tehdä kurinpitotoimia ohjaavia johtopäätöksiä, mutta tarvittaessa voidaan antaa turvallisuutta parantavia suosituksia.

SUEKin toistaiseksi voimassa olevan linjauksen mukaisesti tutkinta- tai selvitysaineistoa ei luovuteta muille tahoille, poikkeuksena toimivaltaisten viranomaisten tietopyynnöt.

SUEK logo

Suomen Cup 2019

Suomen cupin finaali 2019 pelattiin Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla. Ottelu itsessään sujui ilman turvallisuusrikkomuksia, mutta Suomen palloliitto pyysi SUEKia selvittämään finaalin turvallisuusjärjestelyt ottelun jälkeisten tapahtumien vuoksi Palloliiton mukaan ulkopuolinen selvitys on tarpeellinen, koska Palloliitto oli itse finaalitapahtuman järjestelyvastuussa.  Selvityksen sisältö SUEKin tekemään selvitykseen pyrittiin kokoamaan tosiseikat ottelun jälkeisistä tapahtumista Ilves-kannattajien ja järjestyksenvalvojien välillä sekä niihin johtaneista syistä. […]

Lue lisää