Tutkimustoiminta

Laaja-alaisen ja monitieteisen tutkimustoiminnan avulla SUEK tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää entistä turvallisemman ja kestävämmän urheilukulttuurin luomisessa. Tutkimusaiheissa painottuvat urheilun yleisten eettisten asioiden lisäksi toimintamme tehtäväalueiden sisällöt ja tavoitteet sekä sidosryhmiltä nousevat tietotarpeet.

SUEKin tuottaman Tutkimuskartoitus urheilun eettisistä kysymyksistä -julkaisun perusteella urheilun etiikkaa koskevaa tutkimusta on tehty suhteellisen vähän. Tutkimustoiminnassa olennaista on tunnistaa erilaisten urheilun eettisten ilmiöiden tietotarve. Uusien selvitysten ja tutkimusten koordinoinnin, kehittämisen ja toteuttamisen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa koko urheiluyhteisölle, päätöksentekijöille ja myös muille yhteiskunnan toimijoille. Tutkimusyhteistyötä tehdään esimerkiksi yliopistojen, tutkimuslaitosten, urheilutoimijoiden sekä yhteiskunnan muiden alojen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Urheiluyhteisön toimijat, kuten Olympia- ja Paralympiakomitea sekä urheilun lajiliitot ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitamme. SUEK jakaa ja välittää tutkittua tietoa urheilun eettisistä teemoista esimerkiksi oman julkaisusarjansa kautta.

Tutkimustoiminnan teemat

SUEKin tutkimuskohteita ovat urheilun yleiset eettiset asiat, antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta ja katsomoturvallisuus. SUEK edistää ja tekee näitä urheilun eettisiä asioita koskevia tutkimuksia ja selvityksiä Suomessa muiden eri toimijoiden kanssa. Urheilun eettisiä asioita koskevissa tiedontarpeissa, tutkimusideoissa ja yhteistyöhankkeissa voi olla yhteydessä SUEKin tutkimuspäällikköön.

SUEKin julkaisutoimintaa ovat

  • tutkimukset
  • selvitykset
  • julkaisusarja

SUEK perusti vuonna 2017 oman julkaisusarjan, jonka tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa urheilun eettisistä teemoista. Urheilun eettisiä asioita tarkastelevien tutkimusten ja selvitysten kautta saadaan uutta tietoa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun pohjaksi. Toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa eettisesti entistä kestävämmän ja turvallisemman urheilukulttuurin luomiseksi.

Julkaisusarjan selvityksissä ja katsauksissa paneudutaan mahdollisimman kattavasti viimeisimpään tutkimustietoon urheilun näkökulmasta. Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuvien sisältöjen tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden tietoutta laaja-alaisesti urheilun eettisistä asioista

Julkaisut on suunnattu urheilutoimijoille, järjestöille sekä päätöksentekijöille ja viranomaisille. Kattavien aiheiden myötä luettavaa löytyy myös urheilun ulkopuolisille toimijoille. 

Yleisurheilija voimistelee

Antidopingtutkimus

Monitieteinen tutkimus on tärkeä ja keskeinen väline antidopingtoiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta. SUEKin antidopingtutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa ja ymmärrystä antidopingtutkimuksen tilasta kansainvälisesti ja siten luoda tutkimuksellisia jatkotoimia Suomessa.

Lue lisää
Kaksi miekkailijaa

Kilpailumanipulaation tutkimus

Kilpailumanipulaation torjunta on keskeinen teema SUEKin tutkimustoiminnassa. Kilpailumanipulaatioon liittyvä tutkimus on pitkään käsitellyt ilmiötä lähinnä korruption kautta. Vasta kuluneen vuosikymmenen aikana kilpailumanipulaation tutkimus on alkanut muodostua omaksi tutkimusalakseen.

Lue lisää
Rullatuolirugby peli käynnissä

Eettisten asioiden tutkimus

SUEK edistää urheilun eettistä toimintaa tiedon tuottamisen ja keskustelun avaamisen keinoin. Tutkimustoiminnan avulla pystytään tunnistamaan erilaiset urheiluun keskeisesti vaikuttavat eettiset ilmiöt. Tutkittua tietoa välittämällä lisätään ymmärrystä eettisistä ilmiöistä sekä autetaan luomaan uusia kestäviä toimintamalleja.

Lue lisää
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.