Tutkimustoiminta

SUEKin tehtävä on edistää ja vahvistaa urheilun eettistä toimintaa, tässä keskeisenä keinona on tutkimustoiminta. Tavoitteena on luoda laaja-alaisen ja monitieteisen tutkimustoiminnan avulla entistä turvallisempaa ja eettisesti kestävämpää urheilukulttuuria. 

Tutkimusaiheissa painottuvat urheilun yleisten eettisten asioiden lisäksi toimintamme tehtäväalueiden sisällöt ja tavoitteet sekä sidosryhmiltä nousevat tietotarpeet. 

Tutkimustoiminnan tarkoitus

Tutkimustoiminnassa olennaista on tunnistaa erilaisten urheilun eettisten ilmiöiden tietotarve sekä tuottaa ja jakaa tietoa ottaen huomioon yhteiskunnallinen merkitys. Uusien selvitysten ja tutkimusten koordinoinnin, kehittämisen ja toteuttamisen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa koko urheiluyhteisölle, päätöksentekijöille ja myös muille yhteiskunnan toimijoille.

Tutkimukseen ja tieteeseen keskittyvän yhteistyön avulla vahvistetaan urheilun arvopohjaa. Tutkimusyhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa, joita ovat muun muassa yliopistot, tutkimuslaitokset, urheilutoimijat sekä yhteiskunnan muiden alojen asiantuntijaorganisaatiot. Urheiluyhteisön toimijat, kuten Olympia- ja Paralympiakomitea sekä urheilun lajiliitot ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitamme.

Tärkeänä painopisteenä on myös välittää ja soveltaa yhteiskunnan muilta aloilta löytyviä hyviä toimintamalleja urheilutoimijoiden hyödyksi eettisemmän ja turvallisemman urheilukulttuurin edistämiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

SUEKin tutkimustoiminnassa, niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin myös raportoinnissa tunnistetaan ja huomioidaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmat. 

Tutkimustoiminta Suomessa

SUEK edistää ja tekee urheilun eettisiä kysymyksiä koskevia tutkimuksia ja selvityksiä Suomessa muiden eri toimijoiden kanssa. SUEK perusti vuonna 2017 oman julkaisusarjan, jonka tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa urheilun eettisistä teemoista. SUEK tekee myös tutkimuksia ja selvityksiä urheilun eettisistä asioista.

Tutkimusaiheissa painottuvat urheilun yleisten eettisten asioiden lisäksi toimintamme tehtäväalueiden sisällöt ja tavoitteet sekä sidosryhmiltä nousevat tietotarpeet. 

SUEKin tutkimuskohteita ovat:

  • urheilun yleiset eettiset asiat
  • antidopingtoiminta
  • kilpailumanipulaation torjunta
  • katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys
Yleisurheilija voimistelee

Antidopingtutkimus

Monitieteinen tutkimus on tärkeä ja keskeinen väline antidopingtoiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta. SUEKin antidopingtutkimukseen keskittyvän toiminnan tavoitteena on saada uutta tietoa ja ymmärrystä antidopingtutkimuksen tilasta kansainvälisesti ja siten pohjaa ja perusteluita tutkimuksellisiin jatkotoimiin Suomessa.  Antidopingtoiminnan arviointi  SUEK on tehnyt pitkään ja laaja-alaisesti antidopingin toiminnan arviointia valvontaan ja testaukseen liittyen. Erilaisilla sidosryhmäkyselyillä ja -selvityksillä kerätään tietoa SUEKin […]

Lue lisää
Kaksi miekkailijaa

Kilpailumanipulaation tutkimus

Kilpailumanipulaation torjunta on keskeinen teema myös SUEKin tutkimustoiminnassa. Kilpailumanipulaatioon liittyvä tutkimus on pitkään käsitellyt ilmiötä lähinnä korruption kautta. Vasta viimeisen vuosikymmenen aikana ilmiö on alkanut muodostua omaksi tutkimusalakseen. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on tuottaa tietoa koko urheiluyhteisölle ja yhteiskunnallisille toimijoille päätöksenteon tueksi.

Lue lisää
Rullatuolirugby peli käynnissä

Eettisten asioiden tutkimus

SUEK nostaa esiin urheiluun vaikuttavia eettisiä ilmiöitä ja tuottaa niistä tietoa koko urheiluyhteisölle. Urheilutoimijat hyödyntävät ajantasaista tietoa laatiessaan toimintamalleja eettisesti kestävämpään urheilukulttuuriin.

Lue lisää
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.