Testauspooli

Testauspooli on antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu ja joilla on olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Testauspoolin tarkoituksena on varmistaa, että siihen kuuluvien huippu-urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa. Tämä tekee mahdolliseksi tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun dopingtestauksen ilman ennakkoilmoitusta.

SUEKin testauspoolijärjestelmä perustuu Suomen antidopingsäännöstöön, joka noudattaa Maailman antidopingsäännöstön ja Maailman antidopingtoimisto WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin vaatimuksia.

Urheilija voi kuulua testauspooliin SUEKin ja/tai kansainvälisen lajiliittonsa nimeämänä. Mikäli urheilija kuuluu testauspooliin molempien edellä mainittujen tahojen nimeämänä, organisaatiot sopivat keskenään, kumpi ensisijaisesti hallinnoi urheilijan tietoja. Tällä hetkellä kansainväliset lajiliitot hallinnoivat niiden urheilijoiden tietoja, jotka kuuluvat sekä SUEKin että kansainvälisen lajiliiton testauspooleihin.

Testauspoolijärjestelmä Suomessa

Suomessa toimii yksilölajien urheilijoille suunnattu rekisteröity testauspooli (RTP) sekä joukkuelajien osalta niin sanottu joukkuepooli.

SUEKin rekisteröityyn testauspooliin (RTP) kuuluu kansainvälisten lajiliittojen rekisteröityyn testauspooliin kuuluvia urheilijoita, kansainvälisen tason huippu-urheilijoita sekä urheilun toimintakiellossa olevia urheilijoita. SUEKin rekisteröityyn testauspooliin voi kuulua lisäksi urheilijoita, joihin halutaan kohdentaa testausta sekä urheilijoita, jotka saavat tukea Olympiakomitealta tai opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Joukkuelajeista testauspooliin nimetään SUEKin valitsemat maajoukkueet ja tiettyjen lajien ylimmän sarjatason joukkueet. Joukkueilta kerätään vain joukkuekohtaiset olinpaikkatiedot (ei yksilökohtaisia tietoja). Vastuuhenkilönä joukkueiden olinpaikkatietojen ilmoittamisessa toimii maajoukkueissa lajiliiton ja liigajoukkueissa seuran nimetty yhteyshenkilö. 

Valinta testauspooliin

Kansalliset antidopingorganisaatiot (Suomessa SUEK) sekä kansainväliset lajiliitot julkaisevat kriteerit, joiden perusteella urheilijat valitaan testauspooleihin. SUEK kertoo urheilijoille aina kirjallisesti heidän kuulumisestaan testauspooliin sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista ja mahdollisten laiminlyöntien seuraamuksista.

Kansallisilla urheilujärjestöillä on velvollisuus toimia yhteistyössä SUEKin kanssa testauspoolien luomisessa, ylläpitämisessä sekä urheilijoille tiedottamisessa. Niiden pitää ilmoittaa SUEKille urheilijat, jotka täyttävät testauspooliurheilijoiden kriteerit sekä heidän yhteystietonsa. SUEK tarkistaa ja päivittää testauspooleja säännöllisesti. SUEKilla on oikeus päättää testauspooliin nimettävistä urheilijoista. SUEKilla on oikeus siirtää kansalliselle lajiliitolle testauspooleihin liittyviä velvollisuuksia voimassa olevan Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti.

Olinpaikkatietomääräykset

Kansainvälisen lajiliiton tai kansallisen antidopingorganisaation testauspooliin nimettyjen urheilijoiden on ilmoitettava ajan tasalla olevat, täsmälliset yhteys- ja olinpaikkatietonsa. Tiedot toimitetaan vuosineljänneksittäin kuitenkin niin, että urheilijoilla on mahdollisuus päivittää tietoja kuluvan jakson aikana.

Tietojen ilmoittamiseen käytetään WADAn ylläpitämää ADAMS-järjestelmää. Urheilija saa tunnukset järjestelmään joko kansainväliseltä lajiliitoltaan tai SUEKilta testauspooliin liittämisen yhteydessä. ADAMS-järjestelmä toimii myös suomen kielellä, ja sille on laadittu suomenkieliset käyttöohjeet. Järjestelmää voi käyttää selaimen lisäksi mobiiliapplikaatiolla ja tietoja voi päivittää tekstiviestitse.

Henkilökohtainen vastuu

Urheilija voi pyytää valmentajaansa tai edustajaansa auttamaan olinpaikkatietoja koskevien velvollisuuksien täyttämisessä. Urheilijan tulee kuitenkin ottaa huomioon, että hän on itse henkilökohtaisesti vastuussa kaikista annetuista tiedoista sekä mahdollisista antidopingsäännöstön vaatimusten noudattamista koskevista laiminlyönneistä. 

Tietojen salassapito ja luovuttaminen

Urheilijan toimittamia olinpaikkatietoja käsitellään luottamuksellisina. SUEKilla on kuitenkin oikeus luovuttaa testauspooliinsa kuuluvien urheilijoiden olinpaikkatietoja Maailman antidopingtoimisto WADAlle ja muille toimivaltaisille antidopingorganisaatioille kuten Suomen antidopingsäännöstössä määrätään. Olinpaikkatietoja käytetään antidopingsäännöstön mukaisesti testauksen suunnittelussa, koordinoinnissa ja suorittamisessa. Urheilijan tulee olla tietoinen, että mikä tahansa antidopingorganisaatio, jolla on Maailman antidopingsäännöstön perusteella tarvittavat valtuudet, voi testata hänet kilpailun ulkopuolella missä ja milloin tahansa. 

Laiminlyönneistä aiheutuvat seuraamukset

On erittäin tärkeää, että urheilija huolehtii olinpaikkatietojen ilmoittamisesta ajallaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja että ilmoitetut tiedot pitävät paikkaansa. Olinpaikkatietojen ilmoittamatta jättäminen ilman hyväksyttävää syytä tai mikäli tiedot eivät todisteellisesti pidä paikkaansa katsotaan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönniksi (filing failure) ja siten antidopingsäännöstön mukaiseksi olinpaikkatietomääräysten laiminlyönniksi. 

Mikäli urheilijaa ei tavoiteta hänen päivittäisestä ilmoittamastaan paikasta ilmoitetun 60 minuutin ajanjakson aikana ilman hyväksyttävää syytä, katsotaan tämä antidopingsäännöstön mukaiseksi testiin tavoittamattomuudeksi (missed test) eli antidopingsäännöstön mukaiseksi olinpaikkatietomääräysten laiminlyönniksi. 

Jos urheilija syyllistyy kolmeen olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntiin (eli ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin ja/tai testiin tavoittamattomuuteen) 12 kuukauden aikana, tämä tulkitaan antidopingsäännöstön mukaiseksi dopingrikkomukseksi. Siitä määrättävä seuraamus on 24–12 kuukauden (ensimmäinen rikkomus) tai pidempi (toinen tai useampi rikkomus) urheilun toimintakielto.

Urheilijalle lähtee aina kirjallinen tiedonanto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten laiminlyönneistä. Urheilijalla on myös aina mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden päättyminen

Mikäli urheilija poistetaan rekisteröidystä testauspoolista, SUEK toimittaa urheilijalle tiedon ilmoitusvelvollisuuden päättymisestä kirjallisesti.

Kun rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija lopettaa kilpaurheilun, hänen pitää ilmoittaa asiasta kirjallisesti SUEKille. Tällöin SUEK poistaa hänet poolista ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus päättyy. SUEK vahvistaa testauspoolista poistamisen kirjallisesti.

Mikäli urheilija päättää myöhemmin palata takaisin huippu-urheilun pariin, hänen pitää ilmoittaa asiasta SUEKille kuusi kuukautta ennen ensimmäisiä kilpailuja. Tarvittaessa SUEK liittää urheilijan takaisin testauspooliinsa ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.