Euroopan neuvoston yleissopimus

Yleissopimuksen tavoitteena on luoda turvallinen, turvattu ja lämminhenkinen ympäristö jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa. Sopimuksen keskeisen ajatuksen mukaan turvallisuutta, turvatoimia ja palvelujen tarjontaa ei voida tarkastella erillisinä tekijöinä, vaan ne vaikuttavat suoraan kahden muun osatekijän toteutumiseen. 

Yleissopimuksen henki on, että aiemmasta väkivallan torjuntaan keskittyneestä lähestymistavasta mennään kohti lämminhenkisiä ja turvallisia ottelu- ja kilpailutapahtumia sekä otetaan huomioon hyvät käytännöt kehitettäessä yhdennettyä lähestymistapaa turvallisuuteen, turvatoimiin ja palveluihin.  

Kaikki toimijat yhteistyössä

Yleissopimus suosittaa yhteistyötä kaikkien julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken, jotta urheilutapahtumat ovat turvallisia ja miellyttäviä. Tämä koskettaa myös paikallisia yhteisöjä sekä katsojia ja kannattajia, koska myös urheilustadionien ulkopuolisilla tapahtumilla voi olla suora vaikutus tapahtumiin stadioneilla ja päinvastoin. Moninaisten viranomaisten ja yksityisten toimijoiden sekä muiden sidosryhmien, katsojat mukaan lukien, tulee tiedostaa, että niiden kollektiivisiin toimiin sisältyy väistämättä erilaisia toisiinsa liittyviä ja päällekkäisiä toimenpiteitä. Toimenpiteiden päällekkäisyys edellyttää, että asianomaiset toimijat kehittävät tehokkaita kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kumppanuuksia, jotta voidaan laatia ja toteuttaa yhdennetty ja tasapainoinen monitoimijainen lähestymistapa turvallisuuteen, turvatoimiin ja palveluihin jalkapallo-otteluiden ja muiden urheilutilaisuuksien yhteydessä.

Toimijoiden pitää kiinnittää huomiota yksilöiden oikeutettuun odotukseen siitä, että he voivat osallistua jalkapallo-otteluihin ja muihin urheilutilaisuuksiin ilman pelkoa väkivallasta, yleisen järjestyksen häiriöstä tai muusta rikollisesta toiminnasta. Jalkapallo-otteluista ja muista urheilutilaisuuksista tulisi saada miellyttäviä ja lämminhenkisiä kaikille kansalaisille. Niiden järjestämiseen ja hallinnointiin osallistuvien urheilujärjestöjen ja muiden toimijoiden sekä sidosryhmien on vaalittava Euroopan neuvoston keskeisiä arvoja, joita ovat muun muassa sosiaalinen yhteenkuuluvuus, suvaitsevaisuus, kunnioitus ja syrjimättömyys.

Kaikkien toimijoiden tulee tiedostaa valtioiden erilaiset perustuslailliset, lainkäyttöön liittyvät, kulttuuriset ja historialliset olosuhteet sekä jalkapallo-otteluihin ja muihin urheilutilaisuuksiin liittyvien turvallisuutta ja turvatoimia koskevien ongelmien luonne ja vakavuus. Laillisuusperiaatteen mukaisesti tulee myös ottaa täysimääräisesti huomioon esimerkiksi tietosuojaa, rikoksentekijöiden kuntoutusta ja ihmisoikeuksia koskeva kansallinen ja kansainvälinen oikeus. 

Laaja eurooppalainen kokemus ja hyvät käytännöt ovat johtaneet katsojien turvallisuutta ja turvatoimia koskevan uuden yhdennetyn ja kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan kehittämiseen.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.