Lajiliitot

SUEK tekee tiivistä yhteistyötä urheilun lajiliittojen kanssa myös tutkimustoiminnassa. Lajiliitot ovat aktiivisesti mukana urheilun yleisiä eettisiä asioita koskevissa selvitys ja tutkimushankkeissa. Näin vahvistetaan laaja-alaisesti urheilun eettistä pohjaa.

SUEK on tehnyt vuodesta 2018 lähtien lajiliittojen toimeksiannosta selvityksiä lajien parissa mahdollisesti tapahtuvasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä sekä kiusaamisesta 

Näiden selvitysten tarkoituksena on ollut kartoittaa, ilmeneekö lajien parissa häirintää tai kiusaamista, toisin sanoen kuvata, millaisesta ilmiöstä on kyse. Selvitysten kautta on saatu perusteluita ja pohjatietoa lajiliittojen omille toimenpiteille häirinnän torjumiseksi ja entistä turvallisemman lajikulttuurin luomiseksi.

Lajiliittoselvitykset ovat:

  • Kiusaaminen ja häirintä luistelulajeissa
    Selvitys pikaluistelun, rullaluistelun ja Roller Derbyn kilpailutoimintaan osallistuneiden urheilijoiden ja valmentajien kokemasta kiusaamisesta sekä häirinnästä. (2020) 
  • Seksuaalinen häirintä tenniksessä 

Selvitys kansainväliseen kilpailutoimintaan vuosina 2008–2018 osallistuneiden suomalaisurheilijoiden kokemasta häirinnästä (2019) 

  • Häirintä jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueissa 

Selvitys pelaajien kokemasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä (2018) 

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa 

Urheilu on laaja ja vaikuttava osa yhteiskuntaa. Urheilukulttuurissamme heijastuvat yhteiskuntamme tila ja sen ilmiöt. Urheilussa kohdataan samoja ongelmia. Häirintätapauksia on tullut esiin myös eri lajien parissa. Tämän vuoksi SUEK tekee koko suomalaista urheilua koskevan häirintätutkimuksen. 

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ilmeneekö suomalaisessa kilpaurheilussa häirintää: millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. Tutkimus tehdään yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn sekä selvitykseen osallistuvien urheilun lajiliittojen kanssa.

Tutkimukseen osallistuu lähes 50 urheilun lajiliittoa ja kohderyhmänä on niiden vähintään 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat lisenssikilpaurheilijat. Selvitys toteutetaan syksyn 2019 ja kesän 2020 välillä. Raportti tutkimuksesta julkaistaan syksyllä 2020.