Ohjeet kilpailujen järjestäjille

Dopingtestit tehdään myös kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, paitsi arvokilpailuissa, joissa esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä. Tällöin kilpailujen järjestäjän kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä SUEKin toimistoon.

Sekä kansallisissa että kansainvälisissä kilpailuissa kilpailujen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että dopingtestejä voidaan suorittaa kilpailuissa sääntöjen mukaan. Järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua dopingtesteihin. 

Dopingtestin tyypillinen kulku

Dopingtestiryhmä saapuu kilpailupaikalle kilpailun ja lajin luonteesta riippuen joko ennen kilpailun alkua tai vasta kilpailun alettua.

Dopingtestiryhmään kuuluvien henkilöiden pitää aina esittää SUEKin myöntämä voimassa oleva valtuutus tehtäviensä suorittamiseen, esimerkiksi SUEKin kuvallinen testaaja-, avustaja- tai saattajakortti.

Dopingtestiryhmä ottaa yhteyttä kilpailujen johtajaan, järjestäjään tai joukkueenjohtajaan ja esittelee itsensä, kertoo tehtävistä testeistä ja esittää SUEKin kirjallisen dopingtestivaltuutuksen. Dopingtestaaja myös pyytää järjestäjän edustajaa tarvittaessa osallistumaan urheilijoiden arvontaan ja avustamaan dopingtestauksen järjestämisessä.

Dopingtestaaja tarvitsee tavallisesti seuraavia asioita dopingtestien suorittamiseksi asianmukaisesti:

  • tiedot kilpailuaikatauluista
  • tiedot osallistujista
  • asianmukaisen tilan
  • mahdollisesti saattajia avustamaan urheilijoiden kutsumisessa dopingtestiin.

Dopingtestitilat

Dopingtestistiloissa urheilijaa pitää voida valvoa asianmukaisesti. Näytteenannonvalvojan pitää voida esteettä todistaa virtsanäytteen anto. Dopingtestiin liittyvät toimet on voitava suorittaa luottamuksellisesti urheilijan yksityisyydensuoja huomioon ottaen, ja asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy testitiloihin pitää voida estää.

Jos mahdollista, dopingtestitilan tulee muodostua kolmesta erillisestä tilasta, jotka ovat mielellään yhteydessä toisiinsa: odotushuone tai -alue, dopingtestihuone tai -alue sekä näytteenantotila (verinäytteiden ottoon erillinen tila).

Kansainvälisten kilpailujen dopingtestaus

Erityisesti suurten kansainvälisten kilpailujen yhteydessä on syytä ottaa huomioon seuraavia asioita:

  • Odotushuoneessa tai -alueella pitää olla riittävästi tilaa kaikille testiin valituille urheilijoille, heidän edustajilleen ja dopingtestiryhmän jäsenille. 
  • Odotustila pitää erottaa dopingtestitilasta tavalla, joka tekee mahdolliseksi rauhallisen ja luottamuksellisen työskentelyn dopingtestitilassa. 
  • Odotushuoneessa tai -alueella pitää olla riittävästi tuoleja tai penkkejä urheilijoille ja heidän edustajilleen sekä riittävästi avaamattomia, kofeiinittomia ja alkoholittomia juomia.
  • Suurten tapahtumien yhteydessä odotustilaan voidaan mahdollisuuksien mukaan pyrkiä järjestämään esimerkiksi televisio sekä kilpailutulokset. On tärkeää, että asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy dopingtestitiloihin voidaan estää.

Dopingtestihuoneen tai -alueen pitäisi olla erillinen, mielellään lukittava tai ainakin valvottu tila, johon on pääsy vain dopingtestiryhmän jäsenillä sekä testattavalla urheilijalla ja hänen edustajallaan. Tilasta tulee olla välitön yhteys näytteenantotilaan. Tilassa urheilijalla on oltava mahdollisuus istua ja suorittaa dopingtestiin liittyvät toimenpiteet rauhassa ja luottamuksellisesti yksityisyydensuoja huomioon ottaen.

Mikäli mahdollista, näytteenantotilan tulisi olla WC, johon on välitön yhteys dopingtestitilasta ja jossa on riittävästi tilaa sekä urheilijalle että näytteenannon valvojalle.

Verinäytteenottoon käytettävän tilan tulee olla muista testitiloista erillinen tila, jossa urheilijalla on tarvittaessa mahdollisuus antaa verinäyte myös makuuasennossa ja jossa verinäyte voidaan ottaa rauhassa ja luottamuksellisesti urheilijan yksityisyydensuoja huomioon ottaen.

Dopingtestisaattajat

Saattajien tulee olla täysi-ikäisiä, samaa sukupuolta testattavien urheilijoiden kanssa ja jäävittömiä tehtävän hoitamiseen. Saattajien tehtävä on tärkeä sääntöjen mukaisessa, luotettavassa ja oikeudenmukaisessa dopingtestauksessa. Suurissa, erityisesti kansainvälisissä kilpailuissa saattajia tarvitaan aina. SUEK pyrkii tarvittaessa avustamaan saattajien rekrytoinnissa.

Kilpailutestaus etä- / virtuaalikilpailuissa

Monissa lajeissa on uusina kilpailumuotoina online -kilpailut, virtuaalikilpailut tai etäkilpailut, joissa urheilijat eivät kilpaile samassa paikassa, vaan kilpailupaikat voivat olla missä tahansa, ja kilpailun kulkua valvotaan esimerkiksi videoyhteydellä. Mikäli lajissanne toteutetaan tällaisia kilpailuja, tulee liiton varmistaa joko kilpailusäännöissä tai muuten sitovasti, että urheilijan olinpaikka on tiedossa koko kilpailun ajan ja tieto on toimitettu SUEKille kilpailutestien tekemistä varten.

Mikäli urheilijaa ei tavoiteta hänen ennalta ilmoittamastaan paikasta, häntä voidaan epäillä antidopingsäännöstön rikkomisesta koskien dopingtestin välttelyä. Asiasta tulee tiedottaa osallistujille selkeästi esimerkiksi kilpailukutsun yhteydessä ja kerätä osoitetiedot kilpailuun ilmoittautuessa. Tiedot tapahtumasta ja osallistujista tulee toimittaa SUEKille hyvissä ajoin, viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kilpailutapahtumaa osoitteeseen antidoping@suek.fi.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.