Euroopan neuvoston yleissopimus

Macolin-yleissopimus edellyttää viranomaisia toimimaan yhteistyössä urheilujärjestöjen, vedonlyöntioperaattoreiden ja kilpailujen järjestäjien kanssa urheilukilpailujen manipuloinnin estämiseksi, havaitsemiseksi ja rankaisemiseksi. Tavoitteena on yhteinen oikeudellinen kehys tehokkaalle kansainväliselle yhteistyölle tämän maailmanlaajuisen uhan torjumiseksi.

Yleissopimuksen tarkoitus

Yleissopimuksen perimmäinen tavoite on urheilun rehellisyyden ja urheilun etiikan suojeleminen. Tähän tavoitteeseen pyritään eri toimenpiteillä, joiden päämääränä on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen ja tunnistaminen. Yleissopimuksen tavoitteisiin pyritään pääsemään edistämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä seuraamalla yleissopimuksessa annettujen määräysten noudattamista. Yleissopimuksessa käsitellyt pääkohdat voidaan listata aihealueittain ennalta estäviin ja yhteistyökäytäntöihin, viranomaistoimintaan, tiedonvaihtoon ja seurantamekanismeihin.

Tätä tarkoitusta varten yleissopimuksen päätavoitteita ovat:

  1. kansallisten ja kansainvälisten urheilukilpailujen kansallisen tai rajat ylittävän manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja rankaiseminen;
  2. asianomaisten viranomaisten sekä urheiluun ja urheiluvedonlyöntiin osallistuvien toimijoiden välisen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi.

Kansallinen yhteistoimintaryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kilpailumanipulaation vastaisen kansallisen toimintaryhmän, joka toimii urheilukilpailujen manipulointia koskevan yleissopimuksen 13. artiklan mukaisena kansallisena yhteyspisteenä. Sen tehtävänä on toimia kansallisena tietokeskuksena, koordinoida kilpailumanipulaation vastaista kamppailua, analysoida tietoa epäsäännöllisestä ja epäilyttävästä vedonlyönnistä, välittää tietoa mahdollisista lainsäädännön tai urheilua koskevien sääntöjen rikkomuksista viranomaisille ja urheilujärjestöille ja/tai vedonlyöntiyhtiöille sekä tehdä yhteistyötä kaikkien järjestöjen ja olennaisten kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa.

Yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana ja sihteeristönä toimii SUEK ja jäseninä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, Syyttäjälaitos/Etelä-Suomen syyttäjäalue, Suomen olympiakomitea, Suomen Palloliitto, Jalkapallon pelaajayhdistys, Suomen Hippos ry ja Veikkaus.

Kansallisten yhteistoimintaryhmien verkosto

Vuonna 2016 perustettu Euroopan neuvoston kansallisten yhteistoimintaryhmien verkosto (jäljempänä ”Kööpenhaminan ryhmä”) yhdistää 33 valtiota, joita edustavat kansalliset kilpailumanipulaation vastaiset koordinaattorit. Verkosto on luonut pohjan kansainväliselle yhteistyölle, mikä on mahdollistanut tietojen, kokemusten ja asiantuntemuksen vaihdon, joka on välttämätöntä urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi.

Verkoston painopisteet ovat parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja korostaminen, toiminnassa olevien yhteistoimintaryhmien tukeminen, uusien yhteistoimintaryhmien luomisessa auttaminen sekä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden rakenteellisten ja ammatillisten valmiuksien vahvistaminen.

Kööpenhaminan ryhmä on toistaiseksi muun muassa perustanut kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvän hälytys- ja valvontajärjestelmän sekä määrittänyt erilaisia manipulointityyppejä, kilpailumanipulaation typologian, joka on yhdenmukaistanut terminologiaa.

Yleissopimus on tullut voimaan 1.9.2019 ja sen on ratifioinut seitsemän valtiota. Sopimuksen on allekirjoittanut 31 valtiota, Suomi mukaan lukien.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.