Reilun kilpailun toimintaohje liikuntalääketieteen keskuksille

Liikuntalääketieteen keskukset asiantuntijaverkostona, erityisesti urheilijoiden terveyden edistäjinä, ovat tärkeässä roolissa edistämässä puhdasta ja reilua urheilua osana SUEKin verkostoa. Liikuntalääketieteen keskukset ovat sitoutuneet yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin puhtaan ja reilun urheilun puolesta niille tehdyn Reilun kilpailun toimintaohjeen kautta.

Liikuntalääketieteen keskukset tavoittavat alueellisesti suoraan monia eri kohderyhmiä. On tärkeää, että kohderyhmät saavat ajantasaista tietoa ja koulutukset ovat Maailman antidopingsäännöstön ja kansainvälisen koulutusstandardin mukaiset. Toiseksi liikuntalääketieteen keskuksilla on tärkeä rooli puhtaan ja reilun kilpailun edistämisessä alueellisesti esimerkiksi tukemalla paikallisia urheiluseuroja ja urheiluakatemioita. Kolmanneksi liikuntalääketieteen keskuksilla on tiedottava rooli. Viestimällä reilusta kilpailusta keskuksilla on mahdollista ohjata urheilijat ja muut keskeiset kohderyhmät oikean tiedon äärelle. 

SUEK on luonut liikuntalääketieteen keskuksille ohjeistuksen oman Reilun kilpailun toimintaohjeen laatimiseen. Tämän ohjeistuksen pohjalta liikuntalääketieteen keskukset tekevät oman toimintaohjeensa ottaen huomioon oman organisaationsa ja alueensa erityispiirteet.  Toimintaohjeesta voi poimia sopivat toimenpiteet sekä kehittää uusia omaan toimintaan sopivia keinoja.

Reilun kilpailun toimintaohjeen nostot

Toimintaohje painottuu ennalta ehkäisevään toimintaan kattaen erityisesti koulutukseen ja viestintään liittyvät toimenpiteet. Alla on keskeiset nostot ohjeistuksesta. Tarkemmat toimenpiteet ovat kuvattuna toimintaohjeessa.

Koulutus
Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista ja kilpailumanipulaation torjunnasta sekä valmius tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. Urheilijan tulisi tutustua antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta. Liikuntalääketieteen keskukset suunnittelevat koulutustoimintaa vuositasolla ja määrittelevät itse, mille kohderyhmille heidän on mahdollista tarjota koulutusta. Suunnitelmaa tehdessä on tärkeä käydä vuoropuhelua mahdollisten muiden alueella toimivien tahojen, kuten urheiluakatemian ja urheiluopiston, kanssa päällekkäisen toiminnan välttämiseksi.  

Viestintä
Hyvä toiminta tarvitsee näkyvyyttä. Tehokkaalla viestinnällä liikuntalääketieteen keskukset voivat pitää asiaa esillä, jolloin niin urheilijat kuin muut toimijat eivät unohda antidopingasioita eivätkä kilpailumanipulaation torjuntaa. Kun asiat ovat esillä, niistä tulee luonnollinen osa toimintaa ja arvopohjaa, jolloin valitettavilta vahingoilta säästytään. Viestintä kertoo myös ulospäin keskuksen arvopohjasta ja -valinnoista.

Kouluttajakoulutus
SUEK kouluttaa liikuntalääketieteen keskusten Reilun kilpailun ohjelmista vastaavia sekä erikoistuvia lääkäreitä vuosittain. Osallistumalla koulutuksiin saa ajantasaiset materiaalit käyttöönsä sekä pätevyyden pitää SUEKin koulutuksia. Pidetyt koulutukset raportoidaan SUEKille.

Toimintaohjeen julkaiseminen

Liikuntalääketieteen keskuksia kannustetaan julkaisemaan tehdyt toimintaohjeet omilla nettisivuillaan. SUEK julkaisee linkitettyinä omilla sivuillaan SUEKille toimitetut toimintaohjeet. Näin muut urheilutoimijat voivat saada niistä hyviä ideoita ja uusia toimintatapoja omiin ohjeistuksiinsa.