Urheiluakatemioiden Reilun kilpailun toimintaohje

Urheiluakatemiat ovat sitoutuneet yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin puhtaan ja reilun urheilun puolesta Suomen Olympiakomitean Reilun kilpailun ohjelman alla. Urheiluakatemioille on tehty oma Reilun kilpailun toimintaohje, jonka avulla jokainen urheiluakatemia suunnittelee antidopingtoimintaan ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät toimenpiteensä. Suunnitelman avulla urheiluakatemia sitouttaa ja innostaa paikallisesti urheilutoimijoita laadukkaaseen toimintaan puhtaan urheilun ja reilun kilpailun puolesta.

Urheiluakatemiat ovat tärkeässä roolissa edistämässä puhdasta urheilua ja reilua kilpailua. Monelle urheilutoimijalle, esimerkiksi nuorelle urheilijalle, ensikosketus antidopingtoimintaan ja kilpailumanipulaation torjuntaan voi tulla juuri urheiluakatemian kautta. Urheiluakatemioilla on mahdollisuus alueellisesti tavoittaa useita eri kohderyhmiä, kuten nuoria urheilijoita, korkeakouluissa opiskelevia urheilijoita, valmentajia ja vanhempia.

SUEK on luonut yhteistyössä pilottiryhmässä olleiden urheiluakatemioiden kanssa ohjeistuksen urheiluakatemioiden Reilun kilpailun toimintaohjeen laatimiseen. Tämän ohjeistuksen pohjalta urheiluakatemiat tekevät oman toimintaohjeensa ottaen huomioon kyseisen urheiluakatemian ja alueen erityispiirteet. Valittujen toimenpiteiden on tärkeä näkyä urheiluakatemian vuosikellossa. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain osana urheiluakatemian toiminnan arviointia.

Reilun kilpailun toimintaohjeen nostot

Toimintaohje painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan kattaen erityisesti koulutukseen, viestintään ja sopimuksiin liittyvät toimenpiteet. Alla on keskeiset nostot ohjeistuksesta. Tarkemmat toimenpiteet on kuvattuna toimintaohjeessa.

Koulutus 
Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista ja kilpailumanipulaation torjunnasta sekä valmius tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. Urheilijan tulisi tutustua antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen avulla. Urheiluakatemian tulee suunnitella koulutustoimenpiteet vuositasolla ottaen huomioon eri kohderyhmät. 

Viestintä 
Hyvä toiminta tarvitsee näkyvyyttä. Tehokkaalla viestinnällä urheiluakatemiat pitävät asian esillä, jolloin niin urheilijat kuin muut toimijat eivät unohda antidopingasioita eivätkä kilpailumanipulaation torjuntaa. Kun asiat ovat esillä, niistä tulee luonnollinen osa toimintaa ja arvopohjaa, jolloin valitettavilta vahingoilta säästytään. Viestintä kertoo myös ulospäin akatemian arvopohjasta ja -valinnoista.

Säännöstöt ja sopimukset
Urheilijat, valmentajat ja muut urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kansallista antidopingsäännöstöä, lajikohtaisia säännöstöjä sekä eri arvokilpailuihin ja kilpailutapahtumiin liittyviä säännöstöjä. Urheilijoiden ja muiden tukihenkilöiden velvollisuus on tuntea heitä koskevat säännöstöt sekä muut tekemänsä sopimukset ja sitoumukset.

Urheiluakatemian tehtävät:

  • Suunnitella ja toteuttaa koulutustoimenpiteet
  • Koordinoida viestintää akatemiaverkostossaan
  • Ottaa huomioon antidopingasiat ja kilpailumanipulaatio sopimusasioissa
  • Raportoida SUEKille mahdollisista doping- tai kilpailumanipulaatiorikkomuksista ja auttaa tarvittaessa näiden selvittämisessä

SUEKin tehtävät: 

  • Auttaa urheiluakatemiaa toteuttamaan Reilun kilpailun toimintaohjetta
  • Tarjota aineistoja, palveluita ja tukea koulutus- ja viestintäasioissa
  • Tiedottaa ajankohtaisista asioista 
  • Kehittää toimintatapoja urheiluakatemian käyttöön

Toimintaohjeen julkaiseminen

Urheiluakatemioita kannustetaan julkaisemaan tehdyt toimintaohjeet omilla nettisivuillaan. SUEK julkaisee linkitettyinä omilla sivuillaan SUEKille toimitetut toimintaohjeet. Näin muut urheiluakatemiat ja urheilujärjestöt voivat saada niistä hyviä ideoita ja uusia toimintatapoja omiin ohjeistuksiinsa.