Eettisten asioiden tutkimus

SUEK edistää urheilun eettistä toimintaa tiedon tuottamisen ja keskustelun avaamisen keinoin. Tutkimustoiminnan avulla pystytään tunnistamaan erilaiset urheiluun keskeisesti vaikuttavat eettiset ilmiöt. Tutkittua tietoa välittämällä lisätään ymmärrystä eettisistä ilmiöistä sekä autetaan luomaan uusia kestäviä toimintamalleja.

SUEK tuottaa ja välittää päätöksenteon ja yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi tutkittua tietoa urheilun eettisistä asioista. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on sekä tunnistaa olemassa olevia epäkohtia että ennakoida tulevia eettisiä ilmiöitä. Tutkimustiedon avulla pystytään tehostamaan ongelmien ja epäkohtien ennaltaehkäisyä sekä vahvistamaan eettisestä kestävää urheilukulttuuria.

SUEK käynnistää, koordinoi sekä teettää tutkimuksia ja selvityksiä, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa urheilun eettisistä teemoista. Tutkimusaiheiden valintaan vaikuttaa useita tekijöitä, kuten aiheiden ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys sekä vaikuttavuus urheilun sisällä. SUEK seuraa myös yhteiskunnallista keskustelua ja sieltä tulevia tiedon tarpeita.

SUEKin rooli

SUEK toteuttaa laajoja tutkimusprojekteja, joilla selvitetään suomalaista urheilukulttuuria ja siihen liittyviä ilmiöitä, niiden yleisyyttä ja taustoja. SUEK teki esimerkiksi vuosina 2021–2022 yhdessä lajiliittojen kanssa kattavan tutkimusprojektin, joka selvittää urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä noin 50 urheilujärjestön kanssa ja siihen vastasi reilu 2 000 yli 16-vuotiasta kilpaurheilijaa. SUEK tekee myös rajatumpaa aihepiiriä tai joukkoa koskevia selvityksiä. Vuonna 2018 SUEK teki ensimmäisen selvityksen lajin parissa mahdollisesti ilmenevästä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä.

SUEKin julkaisusarjan tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa urheilun eettisistä teemoista. Julkaisusarjassa julkaistujen selvitysten ja katsausten tarkoituksena on paneutua kattavasti viimeisimpään tutkimustietoon liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuvien sisältöjen tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden tietoutta myös sensitiivisistä ja vaietuistakin aiheista.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.