Urheiluopistot

Urheiluopistoilla on tärkeä sija urheilijoiden ja liikunta-alan ammattilaisten koulutuksessa, huippu-urheilijoiden harjoittelupaikkoina sekä kansainvälisinä urheiluväen kohtaamispaikkoina. SUEK tekee tiivistä yhteistyötä urheiluopistojen kanssa puhtaan urheilun ja reilun pelin edistämiseksi. Urheiluopistojen omat antidopingohjelmat ohjaavat opistojen antidopingtoimintaa. Antidopingkoulutukset ovat osana opistojen koulutustoimintaa. Koulutuksissa ovat esillä myös SUEKin muut tehtävät.

Urheiluopistot sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Lisäksi urheiluopistot tekevät omat antidopingohjelmansa, joissa opistot määrittelevät antidopingtyönsä tavoitteet ja käytännön toimet. Antidopingohjelma perustuu kunkin opiston lähtökohtiin, joten jokaisen opiston ohjelma on erilainen. Ohjelmat painottuvat koulutustoimintaan sekä yhteistyöhön dopingvalvonnan tehostamiseksi niin opistojen tiloissa kuin suorituspaikoilla. 

Jokainen urheiluopisto nimeää kaksi antidopingtoiminnan vastuuhenkilöä, jotka edustavat valmennuskeskusta ja koulutustoimintaa. Vastuuhenkilöt osallistuvat vuosittain SUEKin järjestämään kouluttajakoulutukseen. Lisäksi vastuuhenkilöt päivittävät opiston antidopingohjelmaa ja vastaavat, että päivitetyt tiedot ja materiaalit ovat urheiluopiston käytössä.

Urheiluopistojen Yhdistys ry on myös sitoutunut edistämään urheiluopistoissa tapahtuvaa puhtaan urheilun ja reilun pelin sääntöjen mukaista toimintaa. Yhdistys on yksi antidopingohjelmien sopijaosapuolista. Yhdistyksen vastuulla on koordinoida urheiluopistojen antidopingohjelmia sekä auttaa opistoja lisäämään yhteistä antidopingviestintää.

Urheiluopistojen koulutustoiminta antidopingohjelmissa

Antidopingohjelmien mukaisesti koulutuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden ja henkilöstön tietoisuutta antidopingasioista. Koulutus antaa valmiudet opastaa nuoria urheilijoita puhtaaseen urheiluun. Se auttaa myös hahmottamaan antidopingtiedon välittämisen osana valmentajana tai ohjaajana toimimista. Koulutukseen osallistuva osaa soveltaa antidopingtietouttaan omaan lajiinsa ja toimintaympäristöönsä sopivaksi. Hän on itse sitoutunut puhtaaseen urheiluun ja viestii toiminnallaan sitoutumistaan.

Yhä enemmän koulutuksissa ovat esillä myös muut SUEKin tehtävät, kuten kilpailumanipulaatio, katsomoturvallisuus ja häirintävapaa urheilu. Koulutuksen tavoitteet ovat laajentuneet antidopingohjelmien puhtaasta urheilusta myös muihin eettisiin asioihin, kuten valmiuteen tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa sekä kunto- ja terveysliikunnassa.

Urheiluopistojen tulee osana koulutustoimintaansa järjestää antidopingkoulutusta eri kohderyhmille sekä lisätä antidopingsisällöt osaksi ohjaaja- ja valmentajakoulutusta. Antidopingasiat ja mahdollisuuksien mukaan myös SUEKin muut tehtävät otetaan esiin urheiluopistojen tutkintoon tähtäävissä koulutuksissa, kuten:

  • Ammatillinen koulutus (LPT, liikunnanohjaaja AMK ja YAMK)
  • Ammatillinen lisäkoulutus (VAT, VEAT, liikunnan ammattitutkinnot)
  • Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (tasot I, II, III)
  • Muu koulutus (esim. urheiluhieroja, PT, liikuntapaikkahoitajat)

Lisäksi antidopingkoulutusta annetaan muun muassa yläkoululeirityksen urheilijoille ja urheiluopiston henkilökunnalle. Yläkoululeiritys on Olympiakomitean urheiluakatemian koordinoimaan toimintaa, jonka tavoitteena on edistää urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoululeiritystä järjestetään urheiluopistoilla yhteistyössä lajien, koulujen ja urheiluakatemioiden kanssa. Urheiluopistojen nimeämät antidopingtoiminnan vastuuhenkilöt koordinoivat opistolla tapahtuvaa antidopingtyötä, järjestävät koulutuksia ja esimerkiksi tarvittaessa tilaavat koulutuksia SUEKilta. Tietoa ja koulutusta kuntodopingista voi tilata Dopinglinkiltä. Urheiluopistojen antidopingkoulutus toteutetaan SUEKin hyväksymin materiaalein ja sisällöin.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.