Suomen Cup 2019

Suomen cupin finaali 2019 pelattiin Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla. Ottelu itsessään sujui ilman turvallisuusrikkomuksia, mutta Suomen palloliitto pyysi SUEKia selvittämään finaalin turvallisuusjärjestelyt ottelun jälkeisten tapahtumien vuoksi Palloliiton mukaan ulkopuolinen selvitys on tarpeellinen, koska Palloliitto oli itse finaalitapahtuman järjestelyvastuussa. 

Selvityksen sisältö

SUEKin tekemään selvitykseen pyrittiin kokoamaan tosiseikat ottelun jälkeisistä tapahtumista Ilves-kannattajien ja järjestyksenvalvojien välillä sekä niihin johtaneista syistä. Kokonaisvaltaista kuva- tai videomateriaalia ei ole ollut käytettävissä ja tietyiltä osin haastateltujen osapuolten näkemykset erosivat toisistaan. Turvallisuusmääräysten rikkomusten ja rangaistusten arviointi kuului Palloliiton kurinpitoelimelle, eikä SUEK ottanut selvityksessä niihin kantaa. Finaalipäivän tapahtumista tehtiin useita rikosilmoituksia Ahvenanmaan poliisiviranomaiselle, jolla oli tutkintavastuu niistä.

Selvityksen kannalta keskeisimmäksi seikaksi nousi Ilves-kannattajien ryntääminen kentälle ottelun päätösvihellyksen jälkeen sekä järjestyksenvalvojien käyttämät voimakeinot ryntäämisen estämiseksi. Voimakeinoista erityisesti OC-sumutteen eli paprikasumutteenkäyttäminen oli poikkeuksellista jalkapallo-otteluihin liittyen. Tämä vaikuttaa yllättäneen niin Ilves-kannattajat kuin tapahtumasta vastanneen Palloliiton. 

Selvityksessä ei ole annettu varsinaisia turvallisuussuosituksia jalkapallo-otteluihin liittyen yleisesti, mutta esiin on nostettu seikkoja, kuten tapahtumajärjestäjän ja järjestyksenvalvojien puutteellinen kommunikointi järjestyksen ja turvallisuuden yllä pitämiseen liittyvistä kriittisistä tekijöistä. Niiden voidaan katsoa osaltaan johtaneen finaalin jälkeisiin tapahtumiin. Huomioimalla jatkossa nämä kriittiset tekijätvoidaan parantaa jalkapallo-otteluiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta.