Forskningsverksamhet

Med hjälp av en omfattande och tvärvetenskaplig forskningsverksamhet producerar FCEI information som kan utnyttjas vid skapandet av en allt mer trygg och hållbar idrottskultur. Forskningsämnen inriktas på, utöver allmänna idrottsetiska frågor, våra verksamhetsområdens innehåll och mål samt intressentgruppers behov av information.

Enligt en forskningskartläggning om etiska frågor inom idrotten som FCEI tagit fram har relativt lite forskning gjorts om etik inom idrotten hittills. I forskningsverksamheten är det väsentligt att identifiera behoven av information om olika idrottsetiska fenomen. Syftet med koordinering, utveckling och genomförande av nya utredningar och undersökningar är att producera ny information till hela idrottsgemenskapen, beslutsfattare samt andra samhällsaktörer. Forskningssamarbete utförs med till exempel universitet, forskningsinstitut, idrottsaktörer samt expertorganisationer inom andra samhällsområden. Aktörer i idrottsgemenskapen, till exempel Olympiska och Paralympiska kommittén och specialidrottsförbunden, är våra centrala samarbetspartner. FCEI sprider och förmedlar information om idrottsetiska teman till exempel genom sin publikationsserie.

Teman för forskningsverksamheten

FCEI:s forskningsobjekt är allmänna idrottsetiska frågor, antidopingverksamhet, bekämpning av tävlingsmanipulation och läktarsäkerhet. FCEI främjar och genomför i Finland undersökningar och utredningar som rör dessa idrottsetiska frågor tillsammans med olika aktörer. Vid informationsbehov som gäller idrottsetiska frågor, forskningsuppslag och samarbetsprojekt kan FCEI:s forskningschef kontaktas.

FCEI:s publikationsverksamhet omfattar:

  • undersökningar
  • utredningar
  • publikationsserien

FCEI grundade 2017 sin egen publikationsserie vars mål är att sprida och förmedla information om idrottsetiska teman. Genom undersökningar och utredningar som behandlar idrottsetiska frågor får man ny information för grund för beslutsfattandet och den samhälleliga dialogen. Syftet med verksamheten är att påverka etiskt för att skapa en hållbarare och tryggare idrottskultur.

Publikationsseriens utredningar och översikter behandlar så mångsidigt som möjligt de senaste forskningsresultaten ur ett idrottsperspektiv. Syftet med innehållet som baserar sig på tvärvetenskapliga, internationella och nationella forskningsresultat är att öka kunskapen om idrottsetiska frågor bland idrottsaktörer på ett omfattande sätt

Publikationer riktar sig till idrottsaktörer, organisationer, beslutsfattare och myndigheter. Genom mångsidiga ämnen hittas läsning även för aktörer utanför idrottssamhället. 

Yleisurheilija voimistelee

Antidopingforskning

Tvärvetenskaplig forskning är ett viktigt och grundläggande sätt att kontinuerligt utveckla antidopingverksamheten. Syftet med FCEI:s antidopingforskning är att få ny information om och förståelse för antidopingforskningens internationella läge och därmed skapa fortsatta forskningsåtgärder i Finland.

Läs mera
Kaksi miekkailijaa

Forskning om tävlingsmanipulation

Bekämpning av tävlingsmanipulation är ett centralt tema inom FCEI:s forskningsverksamhet. Under en lång tid har forskning kring tävlingsmanipulation behandlat fenomenet främst genom korruption. Först under det gångna decenniet har forskning om tävlingsmanipulation börjat utformas till ett eget forskningsområde.

Läs mera
Rullatuolirugby peli käynnissä

Forskning om etiska frågor

FCEI främjar etisk verksamhet inom idrott genom att producera information och komma med diskussionsuppslag. Med hjälp av forskningsverksamhet är det möjligt att identifiera olika etiska fenomen som har en stor påverkan på idrott. Genom att sprida forskningsrön ökar man förståelsen för etiska fenomen och hjälper till att skapa nya, hållbara verksamhetsmodeller.

Läs mera