Forskningsverksamhet

FCEI:s uppgift är att främja och förstärka etisk verksamhet inom idrott och där är forskningsverksamhet ett centralt medel. Syftet är att skapa en allt tryggare och etiskt hållbarare idrottskultur med hjälp av omfattande och tvärvetenskaplig forskningsverksamhet. 

Forskningsämnen inriktas på, utöver allmänna etiska frågor inom idrott, vår verksamhetsområdens innehåll och mål, samt intressegruppers behov av information. 

Syftet med forskningsverksamheten

I forskningsverksamheten är det väsentligt att identifiera behoven av information om olika idrottsetiska fenomen samt att producera och sprida information med hänsyn till betydelsen för samhället. Syftet med koordinering, utveckling, och genomförande av nya utredningar och undersökningar är att producera ny information till hela idrottssamhället, beslutsfattare samt andra samhällsaktörer.

Med hjälp av samarbete som fokuserar på forskning och vetenskap förstärks idrottens värdegrund. Forskningssamarbete görs med olika aktörer, till exempel universitet, forskningsanstalter, idrottsaktörer samt expertorganisationer inom andra samhällsområden. Aktörer i idrottssamhället, till exempel Olympiska och Paralympiska kommittén och specialidrottsförbund, är vår centrala samarbetspartner.

Ett viktigt insatsområde är även att sprida och anpassa andra samhällsområdens goda verksamhetsmodeller som idrottsaktörerna kan dra nytta av för att främja en mer etisk och tryggare idrottskultur tillsammans med andra aktörer.

Vid FCEI:s forskningsverksamhet, planering, genomförande och rapportering, identifieras och beaktas likvärdighets- och jämlikhetsperspektiv. 

Forskningsverksamhet i Finland

FCEI främjar och genomför i Finland undersökningar och utredningar som rör idrottsetiska frågor tillsammans med olika aktörer. FCEI grundade 2017 sin egen publikationsserie vars mål är att sprida och förmedla information om idrottsetiska teman. FCEI genomför även undersökningar och utredningar om idrottsetiska frågor.

Forskningsämnen inriktas på, utöver allmänna idrottsetiska frågor, vår verksamhetsområdens innehåll och mål, samt intressegruppers behov av information. 

FCEI:s forskningsobjekt är:

  • allmänna idrottsetiska frågor
  • antidopingverksamhet
  • bekämpning av tävlingsmanipulation
  • läktarsäkerhet och -trivsel
Yleisurheilija voimistelee

Antidopingforskning

Tvärvetenskaplig forskning är ett viktigt och grundläggande sätt att kontinuerligt utveckla antidopningsverksamheten. Syftet med FCEI:s verksamhet som fokuserar på antidopingforskning är att få ny information om och förståelse för antidopingforskningens internationella läge och därmed ge en grund och motiveringar för fortsatta forskningsåtgärder i Finland. 

Läs mer
Kaksi miekkailijaa

Forskning om tävlingsmanipulation

Bekämpning av tävlingsmanipulation är ett centralt tema även inom FCEI:s forskningsverksamhet.

Läs mer
Rullatuolirugby peli käynnissä

Forskning om etiska frågor

allmänna etiska verksamheten inom idrotten genom informationsbaserad ledning och aktiv samhällspåverkan. Forskningsverksamhet är ett centralt medel för att utföra denna uppgift.

Läs mer