I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.

Maiden lippuja tuulessa

Gruppen mot tävlingsmanipulation

Undervisnings- och kulturministeriet har inrättat en aktionsgrupp för perioden 2020–2022. Gruppen, som leds av FCEI, bereder bland annat en nationell hotbild och handlingsplan mot tävlingsmanipulation.

Läs mer
Maiden lippuja tuulessa

Veikkaus och GLMS

Utbudet av vadslagningar är idag mycket brett och vadslagning är möjlig inom nästan alla idrottsgrenar och tävlingar. Vid vadslagning rör sig stora summor pengar och därför lockar den till tävlingsmanipulation samt annan brottslighet, såsom penningtvätt.

Läs mer