I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.

Maiden lippuja tuulessa

Gruppen mot tävlingsmanipulation

Enligt artikel 13 i Europarådets konvention om kampen mot manipulering av idrottstävlingar ska den avtalsslutande parten fastställa en nationell aktionsgrupp (National plattform). Undervisnings- och kulturministeriet har inrättat en aktionsgrupp för perioden 2023–2027. Den nationella aktionsgruppen, som leds av FCEI, bereder bland annat en nationell lägesbild och handlingsplan mot tävlingsmanipulation.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Veikkaus

Utbudet av vadslagning är idag mycket brett och det går att slå vad om nästan alla idrottsgrenar och tävlingar. Vid vadslagning rör sig stora summor pengar och därför lockar den till tävlingsmanipulation samt annan brottslighet, såsom penningtvätt. Spelbolagen utför ett brett internationellt samarbete för att upptäcka och bekämpa tävlingsmanipulation inom vadslagning.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Sportradar Integrity Services

Sportradar Integrity Services är en global kommersiell aktör och partner till över 150 idrottsförbund och -ligor och som fokuserar på att stärka integriteten inom idrott.

Läs mera