Lähikuva yleisurheilijasta telineellä

Etik inom idrotten

Alla har rätt till etiskt hållbar idrott. För att uppnå detta identifierar och belyser FCEI etiska fenomen som har en viktig inverkan på idrotten, och erhåller information om dem för användning av hela idrottsgemenskapen. FCEI utreder också allvarliga etiska brott mot idrotten och överlämnar disciplinära krav gällande dessa till en oberoende disciplinnämnd som administreras av den olympiska kommittén.

Kaksi painijaa ottelemassa

Allmänna etiska frågor

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI spelar en aktiv roll i allmänna etiska frågor som berör den finländska idrottsgemenskapen. FCEI lyfter aktivt upp etiska frågor till öppen diskussion inom idrottsgemenskapen och producerar information som diskussionsunderlag om fenomenet. Utöver detta har FCEI svarat för utredningen av allvarliga etiska förseelser sedan början av 2022.

Lähikuva shakin pelaajista SM-kilpailussa

Osakligt bemötande

Under de senaste åren har det förekommit flera fall av osakligt bemötande och olika former av diskriminering och trakasserier inom idrotten. FCEI har till uppgift att producera aktuell information både som stöd för beslutsfattande och för att skapa handlingsmodeller.

Sexuella och könsrelaterade trakasserier på grund av kön

Kvinnor och sexual- och könsminoriteter är enligt studier särskilt utsatta för osakligt bemötande och trakasserier inom idrott. Bakom fenomenet finns såväl den binära könsordning som upprätthålls inom idrotten som den maskulina dominans som råder i idrottsvärlden. FCEI producerar information om ämnet med hjälp av utredningar och undersökningar.

Mitaleja pöydällä

Missbruk av inflytande och korruption

Idrotten är en av riskzonerna för missbruk av inflytande och korruption. Dess olika former tar sig uttryck på alla idrottsnivåer. Även om maktmissbruk inte är ett nytt fenomen inom idrotten, har det forskats tämligen lite om fenomenet inom idrotten på nationell nivå. FCEI svarar mot informationsbehovet för sin del genom undersöknings- och utredningsverksamhet.