Lähikuva yleisurheilijasta telineellä

Etik inom idrotten

Alla har rätt till etiskt hållbar idrott. För att uppnå detta identifierar och belyser FCEI etiska fenomen som har en viktig inverkan på idrotten, och erhåller information om dem för användning av hela idrottsgemenskapen. FCEI utreder också allvarliga etiska brott mot idrotten och överlämnar disciplinära krav gällande dessa till en oberoende disciplinnämnd som administreras av den olympiska kommittén.

Kaksi painijaa ottelemassa

Allmänna etiska frågor

Verksamheten har som mål att stötta idrottsgemenskapen att identifiera etiska fenomen och anknytande problem genom att skapa en etiskt hållbar idrottskultur. FCEI har under de senaste åren lagt fokus på att i samarbete med olika aktörer förebygga och bekämpa oetiskt uppförande.

Sexuella och könsrelaterade trakasserier inom idrotten

Sexuella trakasserier och mobbning på grund av kön kan vara verbalt, fysiskt och icke-verbalt. Det är ofta svårt att rapportera om trakasserier, och därför är det viktigt att ha en öppen och ärlig debatt om detta.