Lähikuva yleisurheilijasta telineellä

Etik inom idrotte

FCEI tar upp idrottsetiska teman bland annat om fenomen inom idrotten och eventuella problem i dem. Detta sker med en aktiv dialog både i idrottsgemenskapen och som en del av en bredare samhällsdebatt.

Kaksi painijaa ottelemassa

Allmänna etiska frågor

Verksamheten har som mål att stötta idrottsgemenskapen att identifiera etiska fenomen och anknytande problem genom att skapa en etiskt hållbar idrottskultur. FCEI har under de senaste åren lagt fokus på att i samarbete med olika aktörer förebygga och bekämpa oetiskt uppförande.

Sexuella och könsrelaterade trakasserier inom idrotten

FCEI:s uppgift är att producera och dela information om aktuella etiska teman inom idrotten. År 2020 genomförde FCEI studien Trakasserier inom finländsk tävlingsidrott som undersökte sexuella och könsrelaterade trakasserier inom finländsk idrottskultur.