Regelverk och standarder

Antidopingverksamhet baserar sig på globala regelverk som idrottare och personer som verkar inom idrotten förbinder sig att följa. Dopingförseelser och deras påföljder har fastställts i regelverken.

Syftet med standarderna är att harmonisera verksamhet mellan antidopingorganisationer och särskilt tekniska och operativa delar av antidopingprogram.

Världsantidopingkoden

Världsantidopingkoden skapar förutsättningar för att genomföra en rättvis och effektiv antidopingverksamhet på alla håll i världen. Syftet är att främja antidopingverksamhet i hela världen med harmoniserade antidopingstrategier, regler och reglering i idrottsorganisationernas och myndigheternas verksamhet. Målet med det praktiska verkställandet av Världsantidopingkoden är att samma antidopingpraxis och skydd gagnar alla idrottare oavsett gren, nationalitet eller testningsland för att alla idrottare kan delta i tävlingar på ett tryggt och ärligt sätt.

Över 180 länder har förbundit sig till Världsantidopingkoden genom Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCOs antidopingkonvention. Utöver detta har staterna lovat att skapa förutsättningar för antidopingverksamhet i sina länder i enlighet med UNESCOs och Europarådets konventioner.

Den nuvarande Världsantidopingkoden trädde i kraft 1.1.2021. Den enhetliga koden är en av den internationella antidopingverksamhetens viktigaste prestationer. 

WADA:s internationella standarder

Världsantidopingkoden förknippas med internationella standarder, vilka måste följas i antidopingarbetet. Dessa standarder är:

  • Den internationella förteckningen över förbjudna substanser och metoder
  • Den internationella standarden för kontrollverksamhet och utredning
  • Den internationella standarden för dispenser
  • Den internationella standarden för laboratorier
  • Den internationella standarden för integritetsskydd
  • Den internationella standarden för efterlevnad av regelverk hos undertecknade parter
  • Den internationella standarden för utbildning
  • Den internationella standarden för resultathantering

Finlands antidopingregelverk gäller all organiserad idrott i Finland. Regelverket trädde i kraft 1.1.2021, och det följer WADA:s Världsantidopingkod. Regelverket har godkänts av WADA och innehåller de krav som WADA:s Världsantidopingkod ställer på nationella antidopingregelverk.

Finlands antidopingregelverk omfattar:

  • Alla registrerade idrottsorganisationer i Finland och andra organisationer som genom sina regler eller separata avtal med FCEI har förbundit sig till Finlands antidopingregelverk 
  • samt deras medlemmar och tävlingsaktiva idrottsutövare jämte stödpersoner.

Idrottare som förbundit sig att följa regelverket kan kontrolleras när och var som helst.