Lähikuva jousiampujasta

Utbildning

Genom utbildningar ökar FCEI kompetensen i idrottsetiska frågor och ser till att aktuell information når såväl idrottare som andra viktiga målgrupper. FCEI erbjuder ett brett utbud av utbildningar för olika målgrupper.

Mitaleja pöydällä

Utbildningsverksamhet

Utbildningens huvudvikt läggs vid antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation. År 2020 genomför FCEI en utbildningsturné till regionala idrottsorganisationer med anknytning till trakasserier och olämpligt uppträdande.

FCEI:s informationsmonter vid idrottsevenemang

FCEI:s informationsmonter ökar medvetandet om FCEI:s verksamhet och lyfter fram idrottsetiska frågor. Informationsmontern tillför mervärde till idrottsorganisationens evenemang.

Utbildningsmaterial

FCEI erbjuder utbildningsmaterial för utbildningsändamål. Materialet är avsett särskilt för specialidrottsförbunden, idrottsföreningarna och läroanstalterna men de är lämpliga även för självständiga studier.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.