Dispenskommittén

FCEI:s dispenskommitté kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans och/eller metod i idrotten i enlighet med den internationella dispensstandard som bestyrkts av WADA.

Dispenskommittén som tillsätts av FCEIs styrelse har fyra läkarmedlemmar. Medlemmar är bundna av sekretess.

Dispenskommitténs sammansättning

Harri Helajärvi
(ordförande)
Medicine doktor, specialistläkare i idrottsmedicin

Olli J. Heinonen
Professor, specialistläkare i idrottsmedicin

Jussi Karjalainen
Docent, specialistläkare inom lungsjukdomar och allergologi

Päivi Miettinen
Docent, specialistläkare i barnsjukdomar, barnendokrinolog