I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.

Maiden lippuja tuulessa

Polisen

Den nationella kontaktpunkten för läktarsäkerhet som ansvarar för att arrangören har reserverat tillräckliga resurser för att upprätthålla ordning och säkerhet vid evenemanget och har upprättat lämpliga säkerhets- och räddningsplaner för evenemanget.

Läs mera