Osakligt bemötande

Under de senaste åren har det förekommit flera fall av osakligt bemötande och olika former av diskriminering och trakasserier inom idrotten. FCEI har till uppgift att producera aktuell information både som stöd för beslutsfattande och för att skapa handlingsmodeller.

Osakligt bemötande är ett brett begrepp och kan tolkas innefatta till exempel olika former av psykiskt och fysiskt våld, som diskriminering, trakasserier, misshandel och mobbning. Osakligt bemötande kan till exempel vara att skälla, förödmjuka, knuffa eller slå någon, att kommentera på sociala medier eller att utesluta någon från en grupp. 

Osakligt bemötande inom idrotten

Många nationella och internationella undersökningar visar på att trakasserier, diskriminering och annat osakligt bemötande är vanligt också inom idrotten. Såväl medidrottare, tränare, åskådare som följare på sociala medier kan göra sig skyldiga till osakligt bemötande. Forskningsresultaten understryker även svårigheten i att identifiera och lyfta fram osakligt bemötande, vilket resulterar i att fallen ofta förblir outredda. Kvinnor och ungdomar utgör en särskild riskgrupp för osakligt bemötande En träningsgrupp eller idrottargemenskap som aktivt ingriper i missförhållanden verkar vara det bästa skyddet mot osakligt bemötande.

FCEI:s roll

FCEI har till uppgift att producera information om etiska fenomen inom idrotten och lyfta upp dem till diskussion. Målet är att fenomenen ska identifieras och att idrottsgemenskapen ska utnyttja den kunskap som tagits fram när verksamhetsmodeller för att stärka en etiskt hållbar idrottskultur utvecklas.

FCEI har publicerat två undersökningar som behandlar osakligt bemötande. År 2022 publicerades undersökningen Idrottares positiva och negativa erfarenheter inom finsk tävlingsidrott som utredde erfarenheter av osakligt bemötande hos över två tusen tävlingsidrottare. Utredningen om erfarenheter och iakttagelser av osakligt bemötande i motions- och idrottsorganisationer bland anställda inom idrottsgemenskapen, som också utgavs 2022, redogör för erfarenheterna bland anställda inom idrottsgemenskapen.

År 2020 utredde undersökningen Trakasserier inom finländsk tävlingsidrott förekomsten av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom den finländska tävlingsidrotten.