Utbildning om tävlingsmanipulation

Bekämpning av tävlingsmanipulation är en viktig del av FCEI:s verksamhet. Tävlingsmanipulation innebär att man med bedrägligt uppsåt påverkar tävlingens eller matchens gång eller slutresultat. Som följdfenomen hotar tävlingsmanipulation idrottens innersta väsen. I Finland är bekämpning av tävlingsmanipulation samarbete mellan idrottsgemenskapen, vadslagningsbolaget och polis- och rättsliga myndigheterna.

Åtgärderna för att bekämpa tävlingsmanipulation kan delas in i tre huvudgrupper: regelverk och lagstiftning, ökning av medvetenhet och förbättring av kunskaper samt övervakning, underrättelse och utredning. 

Syftet med utbildningen om tävlingsmanipulation är att öka medvetenhet om tävlingsmanipulation och på detta sätt ge kunskaper för att identifiera fenomenet och ingripa i det. När fenomenet identifieras kan man också bekämpa det mer effektivt. Syftet är att alla idrottsaktörer har nödvändig och aktuell information om tävlingsmanipulation. 

Det är viktigt att utbildningsverksamhet riktas särskilt till de grenar där det finns tävlingsmanipulation och till de unga idrottare som enligt undersökningar kan vara mer utsatta än de andra. Dessutom är domarna ett lockande mål för tävlingsmanipulation, eftersom de har mycket inflytande över tävlingarnas gång. Det är viktigt att minnas att tävlingsmanipulation inte gäller bara toppidrotten. De flesta av de tävlingsmanipulationsfall som avslöjats i Europa och de nordiska länderna har gällt lägre serienivåer och mindre tävlingar. 

Beställningsutbildningar

FCEI arrangerar utbildningar om tävlingsmanipulation för sina centrala målgrupper, såsom toppidrottare, unga idrottare som siktar mot toppen, tränare, specialidrottsförbund, domare och spelarföreningar.

Utbildningar om tävlingsmanipulation är avgiftsfria för:

  • specialidrottsförbunden
  • läroanstalterna (högstadier och andra stadiet med idrottsinriktning, idrottsakademier, yrkesexamina inom idrottsområdet)
  • Olympiska och Paralympiska kommittén
  • domarna
  • spelarföreningarna
  • de centrala myndigheterna och samarbetspartnerna.

Övrig utbildningsbegäran bedömas från fall till fall. Om en idrottsförening vill beställa en utbildning, i regel kostar utbildningen 300 euro. Fakturering för de idrottsföreningar som har idrottare på internationell nivå uppskattas individuellt. För utbildningar för övriga aktörer fakturerar FCEI 500 euro i efterhand. 

Vid utbildningsevenemangen beaktar man deltagarnas ålder, tidigare kunskap om ämnet och roll i idrott samt beställarens begäran om utbildningens innehåll. Det rekommenderas att man avsätter 1–1,5 timmar för utbildningen.

Utbildningsbegäran kan lämnas genom att ta kontakt med utbildningschefen. Beställning av utbildning måste genomföras minst tre veckor före evenemanget. 

Utredning om bekämpning av manipulation av idrottstävlingar

Publikationen Sopimaton lopputulos? i FCEI:s publikationsserie är en utredning om bekämpning av manipulation av idrottstävlingar. Utredningen är en informationskälla som ger praktiska verksamhetsmodeller till alla som verkar inom idrotten för att bekämpa fenomenet. Publikationen beskriver grundligt tävlingsmanipulationens natur, riskfaktorer, inverkan och dess olika former. Utredningen behandlar mångsidigt också faktorerna bakom tävlingsmanipulation, såsom korruption, organiserad brottslighet samt den internationella vadslagningsmarknadens tillväxt. I slutet av den här senaste utredningen som grundar sig på internationell och inhemsk forskningslitteratur och experters åsikter presenteras praktiska anvisningar för såväl förbunds- och organisationsaktörer som idrottare för att bekämpa tävlingsmanipulation.