Bakgrund

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf är en allmännyttig sammanslutning, vars verksamhet omfattar idrottens etiska aspekter i Finland. FCEI stärker etik inom idrotten i samarbete med andra aktörer både nationellt och internationellt. Dessutom stimulerar och deltar FCEI i debatter.

FCEI:s uppgift är att stärka en etiskt hållbar idrottskultur tillsammans med andra aktörer. FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. 

FCEI som grundades år 2016 fortsatte sin föregångare Finlands Antidopingkommitté ADK:s antidopingverksamhet. Utöver detta ansvarar FCEI för bland annat bekämpning av tävlingsmanipulation, läktarsäkerhet och andra idrottsetiska aspekter.

Lähikuva juoksuradasta

Historia

FCEI som grundades år 2016 är en allmännyttig sammanslutning, vars verksamhet omfattar idrottens etiska aspekter i Finland och internationellt samarbete. FCEI fortsatte sin föregångare Finlands Antidopingkommitté ADK:s antidopingverksamhet.

Läs mera