Övervakningsnämden för antidopingärenden

Övervakningsnämnden för antidopingärenden är ett oberoende organ som behandlar och beslutar huruvida en idrottare eller annan person som omfattas av antidopingreglerna har handlat på ett sätt som kan anses utgöra dopingförseelse enligt antidopingregelverket.

Om Övervakningsnämnden för antidopingärenden anser att det förfarande eller den verksamhet som avses ovan är en dopingförseelse ger den ett utlåtande om den påföljd som det ska påföra för denna förseelse. Övervakningsnämnden löser även besvär som lämnats över sådana administrativa beslut om dispenser och motsvarande beslut som avses i antidopingregelverket samt löser övriga meningsskiljaktigheter om antidopingregelverkets tolkning och tillämpning som uppkommit mellan parter som förbinds av antidopingregelverket.

Övervakningsnämnden för antidopingärenden utses av FCEI:s årsmöte. Övervakningsnämnden består av nio personer som är insatta i toppidrott samt två suppleanter. Ordföranden och ytterligare två medlemmar och en suppleant ska ha avlagt examen som ger behörighet till domarvärv. Tre medlemmar och en suppleant ska vara legitimerade läkare och tre medlemmar ska vara experter med gedigen toppidrottslig sakkunskap. 

Sammansättning av Övervakningsnämnden för antidopingärenden 2023–2024

Juristmedlemmar

 • Esa Schön, ordförande
 • Pauliina Vilponen, I vice ordförande
 • Johanna Karvinen, II vice ordförande
 • Kimmo Suominen, suppleant

Läkarmedlemmar

 • Heikki Laapio
 • Heikki Tikkanen
 • Esa Liimatainen
 • Petri Kallio, suppleant

Sakkunnigmedlemmar

 • Jan Erik Krusberg
 • Jani Kallunki
 • Tuuli Merikoski

Sekreterare

 • Jussi Leskinen
 • Janne Röytiö