Utbildningsmaterial

FCEI erbjuder utbildningsmaterial för undervisningsändamål. Materialet är avsett särskilt för specialidrottsförbund, idrottsföreningar och läroanstalter men de är även lämpliga för självständiga studier. En del av materialet är tillgängligt också på svenska och engelska. Utbildningsmaterialet uppdateras regelbundet. När man presenterar utbildningsmaterial ska man se till att man har den senaste versionen av materialet. Det är förbjudet att redigera materialet.