Samarbetsorganisation för nationella antidopingorganisationer iNADO

iNADO förespråkar ren idrott

iNADO (Institute for National Antidoping Organizations) grundades år 2012. Dess huvudkvarter ligger i Tyskland. Sammanslutningens medlemsantal varierar något men är ungefär 70 antidopingorganisationer.

iNADO, ett samarbetsorgan för nationella antidopingorganisationer och organisationernas personal, ger en gemensam röst för nationella och regionala antidopingbyråer. Dess målsättning ar att påverka på att utveckla jämlikheten inom antidopingverksamheten genom att arrangera utbildning och seminarier samt genom informationsutbyte om verksamheten inom området.

Genomförande av samarbetets målsättningar

iNADO ger en gemensam röst till nationella och regionala antidopingbyråer, genom vilken de kan kommunicera för en ren idrott och bästa praxis inom den.

De nationella och regionala antidopingaktörerna kan genom iNADO påverka starkt till exempel beslutsfattandet i WADA. De nationella antidopingorganisationerna har ingen officiell ställning i beslutsfattandet vid WADA. De utför dock den största delen av antidopingverksamheten i världen. iNADO stöder sina medlemsorganisationers arbete genom utbildning och information om aktuella antidopingärenden, så som till exempel lagstiftning, regler, dopingövervakning och utbildning. FFinland har för närvarande en representant i styrelsen.