Prov från torkat blod ger dopingövervakningen mer möjligheter

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI tog sammanlagt 2 875 dopingprov i Finland och utomlands under år 2023. Dopingövervakningen har blivit mångsidigare i och med att FCEI har infört prov från torkat blod i det nationella kontrollprogrammet.

De över 2 800 dopingproven för 2023 fördelades nästan lika mellan prov som togs vid tävlingar och prov som togs utanför tävlingar. Av proven ingick över 2 400 i FCEI:s nationella kontrollprogram, och 159 av dessa var blodprov och prov från torkat blod.

Prov från torkat blod ger dopingövervakningen mer möjligheter vid sidan om traditionella urin- och venprov. Fördelen med prov från torkat blod är provtagningens enkelhet och snabbhet. Ett torrt blodprov tas från överarmen eller fingertoppen, och mängden blod som behövs är betydligt mindre än vid ett venöst blodprov. Förutom att den nya testmetoden är idrottarvänlig är den också kostnadseffektiv, eftersom transporten av prov är billigare, för ingen kyltransport behövs för prov från torkat blod. Precis som urin- och venprov, analyseras prov från torkat blod i ett laboratorium för dopingkontroll som ackrediterats av Världsantidopingbyrån WADA.

– Fördelen med prov från torkat blod är att under tävlings- eller lägerförhållanden kan dessa torra prov samlas in vid masstestning, det vill säga flera idrottare kan testas snabbt. Även om man kan göra ett brett spektrum av analyser på provet, ersätter det inte andra provtyper utan kompletterar dopingkontrollen, säger FCEI:s kontrollchef Katja Huotari.

Enligt en idrottarenkät som FCEI genomförde förra året litar finska toppidrottare på det nationella kontrollsystemet och FCEI:s verksamhet. Enkäten riktades till idrottare i FCEI:s testningspool, som är en särskild målgrupp för dopingkontroller där man är skyldig att anmäla sina vistelseuppgifter. Av de finska idrottarna som svarade på enkäten ansåg 87 procent att antalet kontroller som de utsatts för var lämpligt, och 97 procent av de svarande ansåg att testningspoolsystemet var ett effektivt sätt att förbättra rena idrottares ställning.

– Testningspoolidrottarna är de mest testade idrottarna, och deras bedömning av kontrollsystemets tillförlitlighet är en viktig indikator på att samarbetet med idrottare fungerar. Detta illustreras också av det faktum att 97 procent av de idrottare som besvarade enkäten och tillhörde den registrerade testningspoolen bedömde dopingkontrollgruppens verksamhet som bra eller mycket bra, säger Huotari.

Under 2023 var den mest testade grenen i det nationella kontrollprogrammet friidrott (264 prov). Därefter var de mest testade grenarna ishockey (197), fitness (181) och längdåkning (172).

Inom FCEI:s nationella dopingkontrollprogram registrerades fem dopingförseelser, och två fall behandlas fortfarande.

Dopingkontrollstatistik 2023

Ytterligare information
Susanna Sokka

FCEI – kommunikationschef
tfn 040 740 7477