Idrottsföreningarna fick egen guide för att främja rättvis tävlan

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI har publicerat en guide som stöder idrottsföreningarnas arbete för att främja rättvis tävlan som en del av idrottsorganisationernas ansvarsprogram. Man vill göra Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan med sina verksamhetsmodeller till en del av föreningarnas vardag.

Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan innehåller färdiga verksamhetsmodeller för antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation. Guiden betonar förebyggande verksamhet, så att föreningarna kan planera, utveckla och genomföra sin verksamhet med hänsyn till olika aktörers rättigheter och skyldigheter som främjare av etiska frågor och rättvis idrott.

Idrottsföreningarna har en viktig roll i att förmedla information och attityder till alla sina aktörer, och samtidigt öka förståelsen för fenomen relaterade till exempelvis antidoping och bekämpning av tävlingsmanipulation. I idrottsföreningarna uppfostras idrottarna till ren och rättvis tävlan, eftersom föreningens medlemmar tillsammans skapar en värdegrund för sin verksamhet och påverkar gemensamma val. Guiden till rättvis tävlan hjälper föreningarna att göra rättvis tävlan till en del av sin dagliga verksamhet med FCEI:s färdiga instruktioner, material och tjänster.

Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan publiceras på både finska och svenska. Guiden har upprättats tillsammans med idrottsföreningarna, så den svarar konkret mot föreningarnas behov och situationer. En av de involverade föreningarna är HJK, vars utvecklingschef Timo Muurinen anser att guiden skapar riktlinjer för gemensam långsiktig utveckling, samtidigt som den lever vidare i klubbens vardag och svarar på förändringar i samhället.

Genom att göra medvetna ansvarsfulla val och agera rätt kan vi påverka de tusentals människor som arbetar i vår klubb och vår sport. Det är viktigt att idrottsföreningarna utnyttjar sin expertis och röst för att lösa gemensamma utmaningar. Vi investerar nu och i framtiden särskilt i sådana åtgärder där vår påverkan på idrott internt såväl som på det omgivande samhället är störst. Samtidigt vill vi stärka den ställning som etiska frågor har i föreningarna och i hjärtat av idrotten samt som en främjare av rättvis idrott, säger Muurinen.

Antidopingregelverket och dess överträdelser berör alla idrottsaktörer, inte bara idrottare. Det är viktigt att föreningarnas funktionärer har aktuell och tillräcklig information för att stödja beslutsfattandet. Förutom idrottare kan föreningarna och deras funktionärer också aktivt fungera som budbärare för ren och rättvis idrott, till exempel i sociala medier, där man kan dela sina egna tankar och erfarenheter, till exempel från FCEI:s Rent spel är bäst- och Rättvist spel är bäst-webbutbildningar.

FCEI utmanar idrottare, föreningar och föreningarnas funktionärer att dela innehåll om rättvis tävlan på sociala medier, särskilt på den internationella Play True-dagen, som firas runt om i världen den 19.4.2024. Play True-dagen har firats sedan 2014 under översikt av Världsantidopingbyrån WADA. Kom ihåg att tagga dina inlägg på sociala medier med #puhtaastiparas #reilustiparas #playtrue.

Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan (på svenska)
Urheiluseurojen Reilun kilpailun käsikirja (på finska)

Ytterligare information:
Susanna Sokka

FCEI – kommunikationschef
tfn 040 740 7477